Vandkvalitet

VANDANALYSE: Februar 2020

Analyserapport

DIREKTE UNDERSØGELSE   Temperatur    19,4   °C   Lugt* Ingen lugt   Smag* Normal   Farve* Ingen   Udseende* Klar
Prøvested: Køkken Nielstrupvej 48
Prøvedato: 2020-02-11 Kl. 13:35
Prøvetager: Laboratoriet
MST Manual for Prøvetagning ver. 4 2017 MIKROBIOLOGISK UNDERSØGELSE RESULTAT Vandkvalitetskrav 1) METODE Sr   Kimtal v. 22°C pr.ml    79           200 DS/EN6222 0,1   Coliforme bakterier v. 37°C pr.100ml   < 1           i.m. Colilert 0,06   E. coli pr.100ml   < 1           i.m. Colilert 0,06   Enterokokker v. Enterolert-DW* pr.100ml   < 1           i.m. Ikke oplyst FYSISK-KEMISK UNDERSØGELSE RESULTAT Vandkvalitetskrav 1) METODE Urel Se blad 2.                                                                1) Anførte vandkvalitetskrav er fra BEK. 1070 af 28/10/2019.
Tegn forklaring: ! Vandkvalitetskrav ikke overholdt. * uden for akkreditering. i.m.: Ikke målelig. Urel og Sr: Måleusikkerhed (se BEK nr 1071 af 28/10/2019) Karin Spanggaard, EH, laborant
Purchase HTML to PDF Converter on (http://www.impdf.com) to remove this demo watermark.
Purchase HTML to PDF Converter on (http://www.impdf.com) to remove this demo watermark.
GRUPPE A+B PARAMETRE
Nielstrup Vandværk Køkken Nielstrupvej 48 Prøvedato: 2020-02-11 Kl. 13:35
Analyserapport nr. 20200217/009 16. marts 2020 Blad 2 af 6
FYSISK – KEMISK UNDERSØGELSE RESULTAT Vandkvalitetskrav 1) METODE Urel   Farvetal Pt mg/l     3,5         15 DS/EN7887 15%   Turbiditet FNU     0,06        1 DS/EN7027 5%   pH pH     7,6         7 – 8,5 DS/EN ISO 10523   Ledningsevne (ref v. 20 °C) mS/m    52,1         250 DS/EN27888 2%   NVOC C mg/l     1,8         4 SM5310 12%   Natrium Na+ mg/l    23           175 ICP-OES 6%   Jern, total Fe mg/l   < 0,01        0.2 ICP-OES 10%   Mangan Mn mg/l     0,001       0.05 ICP-OES 5%   Ammonium* NH4 + mg/l   < 0,02        0.05 ISO 7150/1 15%   Klorid Cl- mg/l    28           250 DS/EN10304 6%   Fluorid F- mg/l     0,58        1.5 DS/EN10304 10 %   Sulfat SO4 2- mg/l     1,9         250 DS/EN10304 8%   Nitrat NO3 – mg/l     1,6         50 DS/EN10304 5%   Nitrit NO2 – mg/l   < 0,001       0.1 DS/EN 26777 6%   Antimon Sb µg/l   < 0,1         5,0 ICP/MS 10%   Arsen As µg/l     0,14        5 ICP/MS 10%   Bly Pb µg/l     0,43        5 ICP/MS 10%   Bor B µg/l   100           1000 ICP-OES 10%   Cadmium Cd µg/l   < 0,003       3 ICP/MS 10%   Krom, total Cr µg/l   < 0,3         50 ICP-OES 5%   Kobber Cu µg/l    18           2000 ICP-OES 10%   Kobolt Co µg/l     0,4         5 ICP-OES 5%   Kviksølv Hg µg/l   < 0,001       1,0 ICP/MS 10%   Nikkel Ni µg/l     1,9         20 ICP-OES 5%   Selen Se µg/l     0,05        10 ICP/MS 12%   Aluminium Al µg/l   < 3           200 ICP-OES 10%   Zink Zn µg/l   176           3000 ICP-OES 5%   Cyanid CN, total CN- µg/l   < 1           50 DS/EN ISO 14403 10%   Ilt O2 mg/l     7,5         DS/EN 5814 5%                                    1) Anførte vandkvalitetskrav er fra BEK. 1070 af 28/10/2019.
As, Cd, Hg, Pb, Sb, Se og CN er udført af AnalyTech, akkr.nr. 401, rapport nr. 363636, kopi kan rekvireres. Tegn forklaring: ! Vandkvalitetskrav ikke overholdt. * uden for akkreditering. i.m.: Ikke målelig. Urel og Sr: Måleusikkerhed (se BEK nr 1071 af 28/10/2019) Karin Spanggaard, EH, laborant
Purchase HTML to PDF Converter on (http://www.impdf.com) to remove this demo watermark.
Purchase HTML to PDF Converter on (http://www.impdf.com) to remove this demo watermark.
GRUPPE A+B PARAMETRE
Nielstrup Vandværk Køkken Nielstrupvej 48 Prøvedato: 2020-02-11 Kl. 13:35
Analyserapport nr. 20200217/009 16. marts 2020 Blad 3 af 6
UNDERLEVERANDØR ORGANISKE MIKROFORURENINGER RESULTAT Vandkvalitetskrav 1) METODE Urel AROMATER Ikke påvist   Ethylbenzen µg/l   < 0,02        GC/MS 20%   Benzen µg/l   < 0,02        1 GC/MS 20%   Toluen µg/l   < 0,02        GC/MS 20%   Naphthalen µg/l   < 0,02        2 GC/MS 20%   M+P-xylen µg/l   < 0,02        GC/MS 20 %   O-xylen µg/l   < 0,02        GC/MS 20 % KLOREREDE OPLØSNINGSMIDLER Ikke påvist   Trichlormethan (Chloroform) µg/l   < 0,02        1 GC/MS, P&T 20%   Tetrachlormethan µg/l   < 0,02        1 GC/MS, P&T 20%   Trichlorethen (Trichlorethylen) µg/l   < 0,02        1 GC/MS, P&T 20%   Tetrachlorethen (Tetrachlorethylen) µg/l   < 0,02        1 GC/MS, P&T 20%   1,1,1-Trichlorethan µg/l   < 0,02        1 GC/MS, P&T 20%   1,2-dichlorethan µg/l   < 0,02        1 GC/MS, P&T 20%   Vinylchlorid µg/l   < 0,02        0,50 GC/MS, P&T 20%   1,1-dichlorethylen µg/l   < 0,02        1 GC/MS, P&T 20%   trans-1,2-dichlorethylen µg/l   < 0,02        1 GC/MS, P&T 20%   cis-1,2-dichlorethylen µg/l   < 0,02        1 GC/MS, P&T 20%   Dichlormetan µg/l   < 0,02        1 GC/MS, P&T 20%   1,1,2-Trichlorethan µg/l   < 0,02        1 GC/MS 20%   1,1,1,2-Tetrachlorethan* µg/l   < 0,02        1 GC/MS 20%   1,1,2,2-Tetrachlorethan* µg/l   < 0,02        1 GC/MS 20% PAH-FORBINDELSER Ikke påvist   Benzo(a)pyren µg/l   < 0,001       0.01 GC/MS/SIM 14%   Benzo(g,h,i)perylen µg/l   < 0,001       GC/MS/SIM 14%   Indeno(1,2,3-cd)pyren µg/l   < 0,001       GC/MS/SIM 14%   Fluoranthen µg/l   < 0,001       0,1 GC/MS/SIM 14%   Benzo(b+j+k)fluoranthen µg/l   < 0,002       GC/MS/SIM 14% ANDRE ORGANISKE STOFFER Ikke påvist   Acrylamid µg/l   < 0,02        0,10 LC/MS/MS 20%   Epichlorhydrin µg/l   < 0,05        0,10 GC/MS 20%                        1) Anførte vandkvalitetskrav er fra BEK. 1070 af 28/10/2019.
Org. mikroforureninger er udført af AnalyTech, akkr.nr. 401, rapport nr. 359461, 363366, -4298 og 370170, kopi kan rekvireres. Tegn forklaring: ! Vandkvalitetskrav ikke overholdt. * uden for akkreditering. i.m.: Ikke målelig. Urel og Sr: Måleusikkerhed (se BEK nr 1071 af 28/10/2019) Karin Spanggaard, EH, laborant
Purchase HTML to PDF Converter on (http://www.impdf.com) to remove this demo watermark.
Purchase HTML to PDF Converter on (http://www.impdf.com) to remove this demo watermark.
GRUPPE A+B PARAMETRE
Nielstrup Vandværk Køkken Nielstrupvej 48 Prøvedato: 2020-02-11 Kl. 13:35
Analyserapport nr. 20200217/009 16. marts 2020 Blad 4 af 6
UNDERLEVERANDØR ORGANISKE MIKROFORURENINGER RESULTAT Vandkvalitetskrav 1) METODE Urel PFAS-FORBINDELSER Ikke påvist   Perflourononansyre, PFNA µg/l   < 0,001       DIN 38407-42 30%   Perfluoroheptansyre, PFHpA µg/l   < 0,001       DIN 38407-42 30%   Perfluoroktansyre, PFOA µg/l   < 0,001       DIN 38407-42 30%   Perfluorhexansulfonsyre ,PFHxS µg/l   < 0,001       DIN 38407-42 30%   Perfluoroktansulfonsyre, PFOS µg/l   < 0,001       DIN 38407-42 30%   Perfluoroktansulfonamid, PFOSA µg/l   < 0,001       DIN 38407-42 30%   Perfluorohexansyre, PFHxA µg/l   < 0,001       DIN 38407-42 30%   Perfluorobutanoate, PFBA µg/l   < 0,001       DIN 38407-42 30%   Perfluorodecansyre, PFDA µg/l   < 0,001       DIN 38407-42 30%   6.2 FTS µg/l   < 0,001       DIN 38407-42 30%   Perfluorpentansyre, PFPA µg/l   < 0,001       DIN 38407-42 30%   Perfluorbutansulfonsyre, PFBS µg/l   < 0,001       DIN 38407-42 30%   PFAS Sum (12) µg/l   < 0,001       0,1 DIN 38407-42 30%                                                                                            1) Anførte vandkvalitetskrav er fra BEK. 1070 af 28/10/2019.
Org. mikroforureninger er udført af AnalyTech, akkr.nr. 401, rapport nr. 359461, 363366, -4298 og 370170, kopi kan rekvireres. Tegn forklaring: ! Vandkvalitetskrav ikke overholdt. * uden for akkreditering. i.m.: Ikke målelig. Urel og Sr: Måleusikkerhed (se BEK nr 1071 af 28/10/2019) Karin Spanggaard, EH, laborant
Purchase HTML to PDF Converter on (http://www.impdf.com) to remove this demo watermark.
Purchase HTML to PDF Converter on (http://www.impdf.com) to remove this demo watermark.
GRUPPE A+B PARAMETRE
Nielstrup Vandværk Køkken Nielstrupvej 48 Prøvedato: 2020-02-11 Kl. 13:35
Analyserapport nr. 20200217/009 16. marts 2020 Blad 5 af 6
UNDERLEVERANDØR ORGANISKE MIKROFORURENINGER RESULTAT Vandkvalitetskrav 1) METODE Urel PESTICIDER Ikke påvist   2,4-D µg/l   < 0,01        0,1 LC/MS 15 %   Atrazin µg/l   < 0,01        0,1 LC/MS 15 %   Bentazon µg/l   < 0,01        0.1 HPLC/MS 15 %   Bentazon µg/l   < 0,01        0,1 LC/MS 15 %   Dichlobenil µg/l   < 0,01        0,1 GC/MS 10 %   Dichlorprop µg/l   < 0,01        0,1 HPLC/MS 10 %   Dichlorprop (2,4-DP) µg/l   < 0,01        0,1 LC/MS 10 %   Diuron µg/l   < 0,01        0,1 LC/MS 15 %   Ethylenthiourea µg/l   < 0,01        0.1 HPLC/MS 20%   Ethylenthiourea µg/l   < 0,01        0.1 LC/MS 20%   Glyphosat µg/l   < 0,01        0.1 LC/MS 20%   Hexazinon µg/l   < 0,01        0.1 LC/MS 10 %   MCPA µg/l   < 0,01        0.1 HPLC/MS 15 %   MCPA µg/l   < 0,01        0.1 LC/MS 15 %   Mechlorprop (MCPP) µg/l   < 0,01        0.1 LC/MS 15 %   Metribuzin µg/l   < 0,01        0,1 HPLC/MS 15%   Metribuzin µg/l   < 0,01        0,1 LC/MS 15%   Simazin µg/l   < 0,01        0.1 LC/MS 10 %   2,6-dichlorbenzosyre µg/l   < 0,01        0,1 LC/MS 20%   2,4-dichlorphenol µg/l   < 0,01        0,1 GC/MS 15 %   2,6-dichlorphenol µg/l   < 0,01        0.1 GC/MS 10 %   2-(4-chlorphenoxy)propionsyre (4-CPP) µg/l   < 0,01        0,1 LC/MS 20%   2,6-DCPP µg/l   < 0,01        0.1 LC/MS 20%   4-Nitrophenol µg/l   < 0,01        0.1 LC/MS 15%   Aminomethylphosphonsyre, AMPA µg/l   < 0,01        0.1 LC/MS 20 %   2,6-Dichlorbenzamid (BAM) µg/l   < 0,01        0.1 LC/MS 10 %   Desethyldesisopropyl-atrazin µg/l   < 0,01        0.1 LC/MS 20%   Desethyl-hydroxy-atrazin µg/l   < 0,01        0.1 LC/MS 20%   Desethylatrazin µg/l   < 0,01        0.1 LC/MS 15 %   Desethylterbutylazin µg/l   < 0,01        0.1 LC/MS 20%   Desisopropylatrazin µg/l   < 0,01        0.1 LC/MS 15 %   Desisopropyl-hydroxyatrazin µg/l   < 0,01        0.1 LC/MS 20%   Didealkyl-hydroxy-atrazin µg/l   < 0,01        0.1 LC/MS 20%   Hydroxyatrazin µg/l   < 0,01        0.1 LC/MS 15 %   Hydroxysimazin µg/l   < 0,01        0.1 LC/MS 15%   Metribuzin-DADK µg/l   < 0,01        0,1 HPLC/MS 20% 1) Anførte vandkvalitetskrav er fra BEK. 1070 af 28/10/2019.
Org. mikroforureninger er udført af AnalyTech, akkr.nr. 401, rapport nr. 359461, 363366, -4298 og 370170, kopi kan rekvireres. Tegn forklaring: ! Vandkvalitetskrav ikke overholdt. * uden for akkreditering. i.m.: Ikke målelig. Urel og Sr: Måleusikkerhed (se BEK nr 1071 af 28/10/2019) Karin Spanggaard, EH, laborant
Purchase HTML to PDF Converter on (http://www.impdf.com) to remove this demo watermark.
Purchase HTML to PDF Converter on (http://www.impdf.com) to remove this demo watermark.
GRUPPE A+B PARAMETRE
Nielstrup Vandværk Køkken Nielstrupvej 48 Prøvedato: 2020-02-11 Kl. 13:35
Analyserapport nr. 20200217/009 16. marts 2020 Blad 6 af 6
UNDERLEVERANDØR ORGANISKE MIKROFORURENINGER RESULTAT Vandkvalitetskrav 1) METODE Urel PESTICIDER Ikke påvist   Metribuzin-diketo µg/l   < 0,01        0,1 LC/MS 20%   Metribuzin-desamino µg/l   < 0,01        0,1 LC/MS 20%   Metalaxyl/Metalaxyl-M µg/l   < 0,01        0,1 LC/MS 10%   CGA 62826 µg/l   < 0,01        0,1 LC/MS 10%   CGA 108906 µg/l   < 0,01        0,1 LC/MS 10%   Chloridazon µg/l   < 0,01        0,1 LC/MS/MS 20%   Desphenyl-Chloridazon µg/l   < 0,01        0,1 LC/MS/MS 20%   methyl-desphenyl Chloridazon µg/l   < 0,01        0,1 LC/MS/MS 20%   Aldrin µg/l   < 0,01        0,03 GC/MS 30%   Dieldrin µg/l   < 0,01        0,03 GC/MS 30%   Heptachlor µg/l   < 0,01        0,03 GC/MS 30%   Heptachlorepoxid µg/l   < 0,01        0,03 GC/MS 30%   1,2,4-Triazol* µg/l   < 0,01        0,1 LC/MS 20%   N,N-Dimethylsulfamid (DMS) µg/l   < 0,01        0,1 LC/MS 20%   Chlorothalonilamidsulfonsyre µg/l   < 0,002       0,01 LC/MS/MS 30%   Alachlor ESA* µg/l   < 0,01        0,1 LC/MS/MS 30%   Dimethachlor ESA* µg/l   < 0,01        0,1 LC/MS/MS 30%   Dimethachlor OA* µg/l   < 0,02        0,1 LC/MS/MS 30%   Metazachlor ESA* µg/l   < 0,01        LC/MS/MS 30%   Metazachlor OA* µg/l   < 0,01        0,1 LC/MS/MS 30%   Propachlor ESA* µg/l   < 0,01        0,1 LC/MS/MS 30%                                                            1) Anførte vandkvalitetskrav er fra BEK. 1070 af 28/10/2019.
Org. mikroforureninger er udført af AnalyTech, akkr.nr. 401, rapport nr. 359461, 363366, -4298 og 370170, kopi kan rekvireres. Tegn forklaring: ! Vandkvalitetskrav ikke overholdt. * uden for akkreditering. i.m.: Ikke målelig. Urel og Sr: Måleusikkerhed (se BEK nr 1071 af 28/10/2019) Karin Spanggaard, EH, laborant

GRUPPE A-PARAMETRE M. UDSKYLNING
Nielstrup Vandværk Nielstrupvej 26 4690 Haslev
       Analyserapport nr. 20200217/010       16. marts 2020       Blad 1 af 1
Kopi til:

Rapporten må kun gengives i uddrag, hv is laboratoriet har godkendt uddraget. Resultatet gælder udelukkende for den analyserede prøve DIREKTE UNDERSØGELSE   Temperatur     8,9   °C   Lugt* Ingen lugt   Smag* Normal   Farve* Ingen   Udseende* Klar Prøvested: Køkken Nielstrupvej 48 Prøvedato: 2020-02-11 Kl. 13:40 Prøvetager: Laboratoriet DS/ISO5667-5 MIKROBIOLOGISK UNDERSØGELSE RESULTAT Vandkvalitetskrav 1) METODE Sr   Kimtal v. 22°C pr.ml    70           200 DS/EN6222 0,1 FYSISK – KEMISK UNDERSØGELSE RESULTAT Vandkvalitetskrav 1) METODE Urel   Farvetal Pt mg/l     2,9         15 DS/EN7887 15%   Turbiditet FNU     0,06        1 DS/EN7027 5%   pH pH     7,6         7 – 8,5 DS/EN ISO 10523   Ledningsevne (ref v. 20 °C) mS/m    52,1         250 DS/EN27888 2%   Jern, total Fe mg/l     0,022       0.2 DS225 10%   Ilt O2 mg/l     8,7         DS/EN 5814 5%                                                            1) Anførte vandkvalitetskrav er fra BEK. 1070 af 28/10/2019. Opflg. på prøve af 2020-02-11 rapport nr. 20200217/009
Tegn forklaring: ! Vandkvalitetskrav ikke overholdt. * uden for akkreditering. i.m.: Ikke målelig. Urel og Sr: Måleusikkerhed (se BEK nr 1071 af 28/10/2019) Karin Spanggaard, EH, laborant

VANDANALYSE: Maj 2019

Analyserapport 

Prøvested: Nielstrup Vandværk, DGU 217.358  –   / 4385000901 DGU-nr: 217.358 Prøvetype: Råvand –  Boringskontrol + org. mikroforurening Prøveudtagning: 09:00 kl.10.05.2019 Prøvetager: KIJ Eurofins Miljø Vand A/S Analyseperiode: 10.05.2019 – 23.05.2019 Prøvemærke: Boring 80536412Lab prøvenr: Urel (%) Enhed DL. Metode Kravværdier ¤) Min. Max. Inddampningsrest 430 mg/l 10 DS 204 15 Uorganiske forbindelser Ammonium (NH4) 0.70 mg/l 0.005 SM 17. udg. 4500-NH3 (H) 15 Nitrit 0.025 mg/l 0.001 SM 17. udg. 4500-NO2 (B) 15 Nitrat < 0.3 mg/l 0.3 SM 17. udg. 4500-NO3 (H) 15 Total Phosphor 0.031 mg/l 0.01 DS EN ISO 6878:2004,SM 22. udg. 4500-P (E) 15 Chlorid 28 mg/l 1 SM 17. udg. 4500-Cl (E) 15 Fluorid (F) 0.71 mg/l 0.05 SM 17. udg. 4500-F- (E) 15 Sulfat (SO4) 1.8 mg/l 0.2 DS/EN ISO 10304-1 IC-EC 15 Aggressiv kuldioxid < 2 mg/l 2 DS 236:1977 15 Hydrogencarbonat 343 mg/l 3 DS/EN ISO 9963 15 Sulfid-S < 0.02 mg/l 0.02 DS 278:1976 auto 15 Organiske samleparametre NVOC, ikke-flygtigt org. kulstof 1.7 mg/l 0.1 DS/EN 1484 15 Metaller Arsen (As) 0.44 µg/l 0.03 DS/EN ISO 17294m:2016 ICP-MS 20 Barium (Ba) 52 µg/l 1 DS/EN ISO 17294m:2016 ICP-MS 20 Bor (B) 80 µg/l 1 DS/EN ISO 17294m:2016 ICP-MS 20 Calcium (Ca) 67 mg/l 0.5 DS/EN ISO 17294m:2016 ICP-MS 15 Kobolt (Co) < 0.04 µg/l 0.04 DS/EN ISO 17294m:2016 ICP-MS 20 Jern (Fe) 1.6 mg/l 0.01 DS/EN ISO 17294m:2016 ICP-MS 20 Kalium (K) 2.5 mg/l 0.05 DS/EN ISO 17294m:2016 ICP-MS 15 Magnesium (Mg) 20 mg/l 0.1 DS/EN ISO 17294m:2016 ICP-MS 15 Mangan (Mn) 0.021 mg/l 0.002 DS/EN ISO 17294m:2016 ICP-MS 20 Natrium (Na) 23 mg/l 0.1 DS/EN ISO 17294m:2016 ICP-MS 15 Nikkel (Ni) < 0.03 µg/l 0.03 DS/EN ISO 17294m:2016 ICP-MS 20 Aromatiske kulbrinter Benzen < 0.02 µg/l 0.02 ISO 15680 P&T-GC-MS 20 Toluen < 0.02 µg/l 0.02 ISO 15680 P&T-GC-MS 15 Ethylbenzen < 0.02 µg/l 0.02 ISO 15680 P&T-GC-MS 20 o-Xylen < 0.02 µg/l 0.02 ISO 15680 P&T-GC-MS 20 m+p-Xylen < 0.02 µg/l 0.02 ISO 15680 P&T-GC-MS 20 Naphthalen < 0.02 µg/l 0.02 ISO 15680 P&T-GC-MS 20 Kulbrinter

Tegnforklaring: *): Ikke omfattet af akkrediteringen<: mindre end 

DL:

i.p.:

Detektionsgrænse

ikke påvist>: større end 

Urel (%): Ekspanderede relative måleusikkerhed med dækningsfaktor 2. For resultater på detektionsgrænseniveau kan usikkerheden være større end oplyst på rapporten.

Prøvningsresultaterne gælder udelukkende for de(n) undersøgte prøve(r).

i.m.: ikke målelig

Rapporten må ikke gengives, undtagen i sin helhed, uden prøvningslaboratoriets skriftlige godkendelse.

#: ingen parametre er påvist

31Side af

¤): udført af underleverandør

Usikkerheder på mikrobiologiske parametre angives som logaritmeret standardafvigelse):σ

Eurofins Miljø A/S Ladelundvej 85 6600 Vejen Danmark Telefon: 7022 4266 CVR/VAT: DK-2884 8196

AR-19-CA-00794385-01 EUDKVE-00794385 CA0005702

Rapportnr.: Batchnr.: Kundenr.: Modt. dato:

Nielstrup Vandværk Nielstrupvej 28, Nielstrup 4690 Haslev Att.: Michael E. Jensen 10.05.2019 Analyserapport Prøvested: Nielstrup Vandværk, DGU 217.358  –   / 4385000901 DGU-nr: 217.358 Prøvetype: Råvand –  Boringskontrol + org. mikroforurening Prøveudtagning: 09:00 kl.10.05.2019 Prøvetager: KIJ Eurofins Miljø Vand A/S Analyseperiode: 10.05.2019 – 23.05.2019 Prøvemærke: Boring 80536412Lab prøvenr: Urel (%) Enhed DL. Metode Kravværdier ¤) Min. Max. Kulbrinter Methan 2.3 mg/l 0.005 M 0066 GC-FID 38 Chlorphenoler 2,4-dichlorphenol < 0.01 µg/l 0.01 M 0352 GC-MS 30 2,6-dichlorphenol < 0.01 µg/l 0.01 M 0352 GC-MS 30 Pesticider 2,6-DCPP < 0.01 µg/l 0.01 M 0336 LC-MS/MS 30 2,6-dichlorbenzamid (BAM) < 0.01 µg/l 0.01 M 0336 LC-MS/MS 30 2,6-dichlorbenzosyre < 0.01 µg/l 0.01 M 0336 LC-MS/MS 30 4-CPP < 0.01 µg/l 0.01 M 0336 LC-MS/MS 30 4-nitrophenol < 0.01 µg/l 0.01 M 0336 LC-MS/MS 30 AMPA < 0.01 µg/l 0.01 M 8270 LC-MS/MS 30 Atrazin < 0.01 µg/l 0.01 M 0336 LC-MS/MS 30 Atrazin, desethyl- < 0.01 µg/l 0.01 M 0336 LC-MS/MS 30 Atrazin, desethyl-desisopropyl- < 0.01 µg/l 0.01 M 0336 LC-MS/MS 30 Atrazin, desisopropyl- < 0.01 µg/l 0.01 M 0336 LC-MS/MS 30 Bentazon < 0.01 µg/l 0.01 M 0336 LC-MS/MS 30 CGA 108906 < 0.01 µg/l 0.01 M 0336 LC-MS/MS 30 CGA 62826 < 0.01 µg/l 0.01 M 0336 LC-MS/MS 30 Deisopropyl-hydroxy-atrazin < 0.01 µg/l 0.01 M 0336 LC-MS/MS 30 Desethyl-hydroxy-atrazin < 0.01 µg/l 0.01 M 0336 LC-MS/MS 30 Desethyl-terbutylazin < 0.01 µg/l 0.01 M 0336 LC-MS/MS 30 Dichlobenil < 0.01 µg/l 0.01 M 0352 GC-MS 30 Dichlorprop (2,4-DP) < 0.01 µg/l 0.01 M 0336 LC-MS/MS 30 Didealkyl-hydroxy-atrazin < 0.01 µg/l 0.01 M 0336 LC-MS/MS 30 Diuron < 0.01 µg/l 0.01 M 0336 LC-MS/MS 30 Ethylenthiourea (ETU) < 0.01 µg/l 0.01 M 0336 LC-MS/MS 30 Glyphosat < 0.01 µg/l 0.01 M 8270 LC-MS/MS 30 Hexazinon < 0.01 µg/l 0.01 M 0336 LC-MS/MS 30 Hydroxyatrazin < 0.01 µg/l 0.01 M 0336 LC-MS/MS 30 Hydroxysimazin < 0.01 µg/l 0.01 M 0336 LC-MS/MS 30 MCPA < 0.01 µg/l 0.01 M 0336 LC-MS/MS 30 Mechlorprop (MCPP) < 0.01 µg/l 0.01 M 0336 LC-MS/MS 30 Metalaxyl-M < 0.01 µg/l 0.01 M 0336 LC-MS/MS 30

Tegnforklaring: *): Ikke omfattet af akkrediteringen<: mindre end 

DL:

i.p.:

Detektionsgrænse

ikke påvist>: større end 

Urel (%): Ekspanderede relative måleusikkerhed med dækningsfaktor 2. For resultater på detektionsgrænseniveau kan usikkerheden være større end oplyst på rapporten.

Prøvningsresultaterne gælder udelukkende for de(n) undersøgte prøve(r).

i.m.: ikke målelig

Rapporten må ikke gengives, undtagen i sin helhed, uden prøvningslaboratoriets skriftlige godkendelse.

#: ingen parametre er påvist

32Side af

¤): udført af underleverandør

Usikkerheder på mikrobiologiske parametre angives som logaritmeret standardafvigelse):σ

Eurofins Miljø A/S Ladelundvej 85 6600 Vejen Danmark Telefon: 7022 4266 CVR/VAT: DK-2884 8196

AR-19-CA-00794385-01 EUDKVE-00794385 CA0005702

Rapportnr.: Batchnr.: Kundenr.: Modt. dato:

Nielstrup Vandværk Nielstrupvej 28, Nielstrup 4690 Haslev Att.: Michael E. Jensen 10.05.2019 Analyserapport Prøvested: Nielstrup Vandværk, DGU 217.358  –   / 4385000901 DGU-nr: 217.358 Prøvetype: Råvand –  Boringskontrol + org. mikroforurening Prøveudtagning: 09:00 kl.10.05.2019 Prøvetager: KIJ Eurofins Miljø Vand A/S Analyseperiode: 10.05.2019 – 23.05.2019 Prøvemærke: Boring 80536412Lab prøvenr: Urel (%) Enhed DL. Metode Kravværdier ¤) Min. Max. Pesticider Metribuzin < 0.01 µg/l 0.01 M 0336 LC-MS/MS 30 Metribuzin-desamino < 0.01 µg/l 0.01 M 0336 LC-MS/MS 30 Metribuzin-desamino-diketo < 0.01 µg/l 0.01 M 0336 LC-MS/MS 30 Metribuzin-diketo < 0.01 µg/l 0.01 M 0336 LC-MS/MS 30 Simazin < 0.01 µg/l 0.01 M 0336 LC-MS/MS 30 Halogenerede alifatiske kulbrinter Trichlormethan (Chloroform) < 0.02 µg/l 0.02 ISO 15680 P&T-GC-MS 15 1,1,1-trichlorethan < 0.02 µg/l 0.02 ISO 15680 P&T-GC-MS 15 Tetrachlormethan < 0.02 µg/l 0.02 ISO 15680 P&T-GC-MS 15 Trichlorethen < 0.02 µg/l 0.02 ISO 15680 P&T-GC-MS 15 Tetrachlorethen < 0.02 µg/l 0.02 ISO 15680 P&T-GC-MS 20 1,2-dichlorethan < 0.02 µg/l 0.02 ISO 15680 P&T-GC-MS 15 cis-1,2-dichlorethen < 0.02 µg/l 0.02 ISO 15680 P&T-GC-MS 15

Oplysninger fra prøvetager Akkrediteret prøvetagning Ja DS ISO 5667-11,DS/EN ISO 19458 A pH 7.4 pH DS/EN ISO 10523 A Vandtemperatur 9.9 °C DS/EN ISO 19458 A Ledningsevne ved 20°C 54 mS/m 1.5 DS/EN 27888:2003 mod. (ved 20°C) A Iltindhold 0.1 mg/l 0.1 DS/EN ISO 5814 A 15

Underleverandør: A: Eurofins Miljø Vand A/S (DS EN ISO/IEC 17025 DANAK 555)

Kopi til: Faxe Kommune , Kopimodtager drikkevand, Industrivej 2, 4683 Rønnede

Kundecenter Tlf:

23.05.2019

70224256 Rentvand@eurofins.dk

Eurofins Miljø A/S Kundecenter

Tegnforklaring: *): Ikke omfattet af akkrediteringen<: mindre end 

DL:

i.p.:

Detektionsgrænse

ikke påvist>: større end 

Urel (%): Ekspanderede relative måleusikkerhed med dækningsfaktor 2. For resultater på detektionsgrænseniveau kan usikkerheden være større end oplyst på rapporten.

Prøvningsresultaterne gælder udelukkende for de(n) undersøgte prøve(r).

i.m.: ikke målelig

Rapporten må ikke gengives, undtagen i sin helhed, uden prøvningslaboratoriets skriftlige godkendelse.

#: ingen parametre er påvist

33Side 

VANDANALYSE: Januar 2019

ANALYSERAPPORT

Prøvested: Nielstrup Vandværk Vandværket  –  56194  –  V02000900 / 4385000900 Prøvetype: Drikkevand –  Udvidet kontrol + org. mikroforurening 

Prøveudtagning: 10:35 kl.28.12.2018 

Prøvetager: JK1 Eurofins Miljø Vand A/S 

Analyseperiode: 28.12.2018 – 14.01.2019 

Prøvemærke: afgang vandværk 80568998

Lab prøvenr: Urel (%) Enhed DL. 

Metode Kravværdier** ¤) Min. Max. Inddampningsrest 350 mg/l 1500 10 DS 204 15 Farvetal, Pt 3.5 mg Pt/l 5 1 DS/EN ISO 7887:2012, metode C 15 Turbiditet 0.20 FNU 0.3 0.05 DS/EN ISO 7027-1: 2016 15 Mikrobiologi Coliforme bakterier 37°C < 1 MPN/100 ml i.m. 1 Colilert Quanti Tray 0.25σ) Escherichia coli < 1 MPN/100 ml i.m. 1 Colilert Quanti Tray 0.25σ) Kimtal ved 22°C 32 CFU/ml 50 1 ISO 6222:1999 0.15σ) Kimtal ved 37°C < 1 CFU/ml 5 1 ISO 6222:1999 0.15σ) Uorganiske forbindelser Hårdhed, total 15 °dH 0.5 SM 3120 ICP-OES 20 Calcium (Ca) 71 mg/l 0.5 SM 3120 ICP-OES 20 Magnesium (Mg) 21 mg/l 50 0.1 SM 3120 ICP-OES 20 Ammonium (NH4) 0.0052 mg/l 0.05 0.005 SM 17. udg. 4500-NH3 (H) 15 Nitrit 0.0020 mg/l 0.01 0.001 SM 17. udg. 4500-NO2 (B) 15 Nitrat 2.0 mg/l 50 0.3 SM 17. udg. 4500-NO3 (H) 15 Total Phosphor < 0.01 mg/l 0.15 0.01 DS EN ISO 6878:2004,SM 22. udg. 4500-P (E) 15 Chlorid 26 mg/l 250 1 SM 17. udg. 4500-Cl (E) 15 Fluorid (F) 0.68 mg/l 1.5 0.05 SM 17. udg. 4500-F- (E) 15 Sulfat (SO4) 1.6 mg/l 250 0.2 DS/EN ISO 10304-1 IC-EC 15 Aggressiv kuldioxid < 2 mg/l 2 2 DS 236:1977 15 Hydrogencarbonat 338 mg/l 3 DS/EN ISO 9963 15 Organiske samleparametre NVOC, ikke-flygtigt org. kulstof 2.5 mg/l 4 0.1 DS/EN 1484 15 Metaller Jern (Fe) < 0.01 mg/l 0.1 0.01 SM 3120 ICP-OES 20 Kalium (K) 2.5 mg/l 10 0.05 SM 3120 ICP-OES 15 Mangan (Mn) 0.018 mg/l 0.02 0.002 SM 3120 ICP-OES 20 Natrium (Na) 26 mg/l 175 0.1 SM 3120 ICP-OES 15 Aromatiske kulbrinter Benzen < 0.02 µg/l 1 0.02 ISO 15680 P&T-GC-MS 20 Toluen < 0.02 µg/l 0.02 ISO 15680 P&T-GC-MS 15 Ethylbenzen < 0.02 µg/l 0.02 ISO 15680 P&T-GC-MS 20 o-Xylen < 0.02 µg/l 0.02 ISO 15680 P&T-GC-MS 20 m+p-Xylen < 0.02 µg/l 0.02 ISO 15680 P&T-GC-MS 20 Naphthalen < 0.02 µg/l 2 0.02 ISO 15680 P&T-GC-MS 20
Tegnforklaring: *): Ikke omfattet af akkrediteringen<: mindre end
DL.:
i.p.:
Detektionsgrænse
ikke påvist>: større end
Urel (%): Ekspanderede relative måleusikkerhed, med dækningsfaktor 2. For resultater på detektionsgrænseniveau kan usikkerheden være større end oplyst på rapporten.
Prøvningsresultaterne gælder udelukkende for de(n) undersøgte prøve(r).
i.m.: ikke målelig
Rapporten må ikke gengives, undtagen i sin helhed, uden prøvningslaboratoriets skriftlige godkendelse.
#: ingen parametre er påvist
41Side af**): Miljø- og Fødevareministeriets bek.nr. 802 af 1. juni 2016.
¤): udført af underleverandør
Usikkerheder på mikrobiologiske parametre angives som logaritmeret standardafvigelse):σ

Eurofins Miljø A/S 

Kulbrinter Methan < 0.005 mg/l 0.01 0.005 M 0066 GC-FID 38 Chlorphenoler 2,4-dichlorphenol < 0.01 µg/l 0.1 0.01 M 0352 GC-MS 30 2,6-dichlorphenol < 0.01 µg/l 0.1 0.01 M 0352 GC-MS 30 Pesticider 2,6-DCPP < 0.01 µg/l 0.1 0.01 M 0336 LC-MS/MS 30 2,6-dichlorbenzamid (BAM) < 0.01 µg/l 0.1 0.01 M 0336 LC-MS/MS 30 2,6-dichlorbenzosyre < 0.01 µg/l 0.1 0.01 M 0336 LC-MS/MS 30 4-CPP < 0.01 µg/l 0.1 0.01 M 0336 LC-MS/MS 30 4-nitrophenol < 0.01 µg/l 0.1 0.01 M 0336 LC-MS/MS 30 AMPA < 0.01 µg/l 0.1 0.01 M 8270 LC-MS/MS 30 Atrazin < 0.01 µg/l 0.1 0.01 M 0336 LC-MS/MS 30 Bentazon < 0.01 µg/l 0.1 0.01 M 0336 LC-MS/MS 30 CGA 108906 < 0.01 µg/l 0.1 0.01 M 0336 LC-MS/MS 30 CGA 62826 < 0.01 µg/l 0.1 0.01 M 0336 LC-MS/MS 30 Deisopropyl-hydroxy-atrazin < 0.01 µg/l 0.1 0.01 M 0336 LC-MS/MS 30 Atrazin, desethyl- < 0.01 µg/l 0.1 0.01 M 0336 LC-MS/MS 30 Atrazin, desethyl-desisopropyl- < 0.01 µg/l 0.1 0.01 M 0336 LC-MS/MS 30 Desethyl-hydroxy-atrazin < 0.01 µg/l 0.1 0.01 M 0336 LC-MS/MS 30 Desethyl-terbutylazin < 0.01 µg/l 0.1 0.01 M 0336 LC-MS/MS 30 Atrazin, desisopropyl- < 0.01 µg/l 0.1 0.01 M 0336 LC-MS/MS 30 Dichlobenil < 0.01 µg/l 0.1 0.01 M 0352 GC-MS 30 Dichlorprop (2,4-DP) < 0.01 µg/l 0.1 0.01 M 0336 LC-MS/MS 30 Didealkyl-hydroxy-atrazin < 0.05 µg/l 0.1 0.01 M 0336 LC-MS/MS 30 Diuron < 0.01 µg/l 0.1 0.01 M 0336 LC-MS/MS 30 Ethylenthiourea (ETU) < 0.01 µg/l 0.1 0.01 M 0336 LC-MS/MS 30 Glyphosat < 0.01 µg/l 0.1 0.01 M 8270 LC-MS/MS 30 Hexazinon < 0.01 µg/l 0.1 0.01 M 0336 LC-MS/MS 30 Hydroxyatrazin < 0.01 µg/l 0.1 0.01 M 0336 LC-MS/MS 30 Hydroxysimazin < 0.01 µg/l 0.1 0.01 M 0336 LC-MS/MS 30 MCPA < 0.01 µg/l 0.1 0.01 M 0336 LC-MS/MS 30 Mechlorprop (MCPP) < 0.01 µg/l 0.1 0.01 M 0336 LC-MS/MS 30 Metalaxyl-M < 0.01 µg/l 0.1 0.01 M 0336 LC-MS/MS 30 Metribuzin < 0.01 µg/l 0.1 0.01 M 0336 LC-MS/MS 30
Tegnforklaring: *): Ikke omfattet af akkrediteringen<: mindre end
DL.:
i.p.:
Detektionsgrænse
ikke påvist>: større end
Urel (%): Ekspanderede relative måleusikkerhed, med dækningsfaktor 2. For resultater på detektionsgrænseniveau kan usikkerheden være større end oplyst på rapporten.
Prøvningsresultaterne gælder udelukkende for de(n) undersøgte prøve(r).
i.m.: ikke målelig
Rapporten må ikke gengives, undtagen i sin helhed, uden prøvningslaboratoriets skriftlige godkendelse.
#: ingen parametre er påvist
42Side af**): Miljø- og Fødevareministeriets bek.nr. 802 af 1. juni 2016.
¤): udført af underleverandør
Usikkerheder på mikrobiologiske parametre angives som logaritmeret standardafvigelse):σ
Eurofins Miljø A/S

Pesticider Metribuzin-desamino < 0.01 µg/l 0.1 0.01 M 0336 LC-MS/MS 30 Metribuzin-desamino-diketo < 0.01 µg/l 0.1 0.01 M 0336 LC-MS/MS 30 Metribuzin-diketo < 0.01 µg/l 0.1 0.01 M 0336 LC-MS/MS 30 Simazin < 0.01 µg/l 0.1 0.01 M 0336 LC-MS/MS 30 Halogenerede alifatiske kulbrinter Trichlormethan (Chloroform) < 0.02 µg/l 1 0.02 ISO 15680 P&T-GC-MS 15 1,1,1-trichlorethan < 0.02 µg/l 1 0.02 ISO 15680 P&T-GC-MS 15 Tetrachlormethan < 0.02 µg/l 0.02 ISO 15680 P&T-GC-MS 15 Trichlorethen < 0.02 µg/l 1 0.02 ISO 15680 P&T-GC-MS 15 Tetrachlorethen < 0.02 µg/l 1 0.02 ISO 15680 P&T-GC-MS 20 1,2-dichlorethan < 0.02 µg/l 1 0.02 ISO 15680 P&T-GC-MS 30 cis-1,2-dichlorethen < 0.02 µg/l 1 0.02 ISO 15680 P&T-GC-MS 30
Oplysninger fra prøvetager Akkrediteret prøvetagning Ja DS ISO 5667-5,DS/EN ISO 19458 A Vandtemperatur 9.2 °C DS/EN ISO 19458 A pH 7.5 pH 7 8.5 DS/EN ISO 10523 A Ledningsevne 57 mS/m 0.1 DS/EN 27888 A 15 Iltindhold 8.9 mg/l 5 0.1 DS/EN ISO 5814 A 15 Prøvens farve Farveløs * Visuel A Prøvens klarhed Klar * Visuel A Prøvens lugt Ingen * Organoleptisk A Prøvens smag Normal * Organoleptisk 

Prøvested: Nielstrup Vandværk Vandværket  –  56194  –  V02000900 / 4385000900 Prøvetype: Drikkevand –  Udvidet kontrol + org. mikroforurening Prøveudtagning: 10:35 kl.28.12.2018 Prøvetager: JK1 Eurofins Miljø Vand A/S Analyseperiode: 28.12.2018 – 14.01.2019 Prøvemærke: afgang vandværk 80568998Lab prøvenr: Urel (%) Enhed DL. Metode Kravværdier** ¤) Min. Max.
Kundecenter Tlf:
14.01.2019
70224256 Rentvand@eurofins.dk
Eurofins Miljø A/S Kundecenter
Tegnforklaring: *): Ikke omfattet af akkrediteringen<: mindre end
DL.:
i.p.:
Detektionsgrænse
ikke påvist>: større end
Urel (%): Ekspanderede relative måleusikkerhed, med dækningsfaktor 2. For resultater på detektionsgrænseniveau kan usikkerheden være større end oplyst på rapporten.
Prøvningsresultaterne gælder udelukkende for de(n) undersøgte prøve(r).
i.m.: ikke målelig
Rapporten må ikke gengives, undtagen i sin helhed, uden prøvningslaboratoriets skriftlige godkendelse.
#: ingen parametre er påvist
44Side af**): Miljø- og Fødevareministeriets bek.nr. 802 af 1. juni 2016.
¤): udført af underleverandør
Usikkerheder på mikrobiologiske parametre angives som logaritmeret standardafvigelse):σ

VANDANALYSE: September 2016

Analyserapport

Prøvested: Nielstrup Vandværk Vandværket  –  56194  –  V02000900 / 4385000900 Prøvetype: Drikkevand –  Udvidet kontrol + org. mikroforurening

Prøveudtagning: 12:20 kl.31.08.2016

Prøvetager: KIJ Eurofins Miljø Vand A/S

Analyseperiode: 31.08.2016 – 15.09.2016

Prøvemærke: Afgang vandværk 80313492

Lab prøvenr: Um (%) Enhed DL.

Metode Kravværdier** ¤) Min. Max.

Inddampningsrest 350 mg/l 1500 10 DS 204 12

Farvetal, Pt 4.4 mg Pt/l 5 1 DS/EN ISO 7887, metode C 10

Turbiditet 0.36 ! FTU 0.3 0.05 DS/EN ISO 7027 15

Mikrobiologi Coliforme bakterier 37°C < 1 MPN/100 ml i.m. 1 IDEXX-Colilert Escherichia coli < 1 MPN/100 ml i.m. 1 IDEXX-Colilert Kimtal ved 22 °C 1 CFU/ml 50 1 ISO 6222 Kimtal ved 37°C < 1 CFU/ml 5 1 ISO 6222 Uorganiske forbindelser Hårdhed, total 14 °dH 0.5 SM 3120 ICP-OES 30 Calcium (Ca) 67 mg/l 0.5 SM 3120 ICP-OES 30 Magnesium (Mg) 20 mg/l 50 0.1 SM 3120 ICP-OES 30 Ammonium 0.019 mg/l 0.05 0.005 SM 17. udg. 4500-NH3 (H) 10 Nitrit 0.005 mg/l 0.01 0.001 SM 17. udg. 4500-NO2 (B) 10 Nitrat 2.2 mg/l 50 0.3 SM 17. udg. 4500-NO3 (H) 10 Total-P 0.011 mg/l 0.15 0.01 DS/EN ISO 6878 auto 10 Chlorid 28 mg/l 250 1 SM 17. udg. 4500-Cl (E) 10 Fluorid 0.66 mg/l 1.5 0.05 SM 17. udg. 4500-F- (E) 10 Sulfat 2.1 mg/l 250 0.2 DS/EN ISO 10304-1 IC-EC 10 Aggressiv kuldioxid < 5 mg/l 2 5 DS 236:1977 20 Hydrogencarbonat 339 mg/l 3 DS/EN ISO 9963 10 Metaller Jern (Fe) 0.038 mg/l 0.1 0.01 SM 3120 ICP-OES 30 Kalium (K) 2.4 mg/l 10 0.05 SM 3120 ICP-OES 30 Mangan (Mn) < 0.002 mg/l 0.02 0.002 SM 3120 ICP-OES 30 Natrium (Na) 22 mg/l 175 0.1 SM 3120 ICP-OES 30 Organiske samleparametre NVOC, ikke flygt.org.carbon 1.7 mg/l 4 0.1 DS/EN 1484 12 Aromatiske kulbrinter Benzen < 0.02 µg/l 1 0.02 ISO 15680 P&T-GC-MS 15 Toluen < 0.02 µg/l 0.02 ISO 15680 P&T-GC-MS 18 Ethylbenzen < 0.02 µg/l 0.02 ISO 15680 P&T-GC-MS 19 o-Xylen < 0.02 µg/l 0.02 ISO 15680 P&T-GC-MS 15 m+p-Xylen < 0.02 µg/l 0.02 ISO 15680 P&T-GC-MS 15 Sum af xylener # µg/l ISO 15680 P&T-GC-MS 15
Tegnforklaring: *): Ikke omfattet af akkrediteringen<: mindre end
DL.:
i.p.:
Detektionsgrænse
ikke påvist>: større end
Um (%): Den ekspanderede måleusikkerhed Um er lig 2 x RSD%, se i øvrigt www.eurofins.dk, søgeord: Måleusikkerhed.
Prøvningsresultaterne gælder udelukkende for de(n) undersøgte prøve(r).
i.m.: ikke målelig
Rapporten må ikke gengives, undtagen i sin helhed, uden prøvningslaboratoriets skriftlige godkendelse.
#: ingen parametre er påvist
41Side af
**): Miljø- og Fødevareministeriets bek.nr. 802 af 1. juni 2016.
¤): udført af underleverandør
Eurofins Miljø A/S Ladelundvej 85 6600 Vejen Danmark Telefon: 7022 4266 CVR/VAT: DK-2884 8196 AR-16-CA-00461519-01 EUDKVE-00461519 CA0005702
Rapportnr.: Batchnr.: Kundenr.: Modt. dato:
Nielstrup Vandværk Nielstrupvej 28, Nielstrup 4690 Haslev

Att.: Michael E. Jensen 31.08.2016

Analyserapport Prøvested: Nielstrup Vandværk Vandværket  –  56194  –  V02000900 / 4385000900

Prøvetype: Drikkevand –  Udvidet kontrol + org. mikroforurening

Prøveudtagning: 12:20 kl.31.08.2016

Prøvetager: KIJ Eurofins Miljø Vand A/S

Analyseperiode: 31.08.2016 – 15.09.2016

Prøvemærke: Afgang vandværk 80313492

Lab prøvenr: Um (%) Enhed DL.

Metode Kravværdier** ¤) Min. Max. Aromatiske kulbrinter Naphthalen < 0.02 µg/l 2 0.02 ISO 15680 P&T-GC-MS 32 Kulbrinter Methan < 0.005 mg/l 0.01 0.005 M 0066 GC-FID 38 Chlorphenoler 2,4-dichlorphenol < 0.01 µg/l 0.1 0.01 M 0352 GC-MS 15 2,6-dichlorphenol < 0.01 µg/l 0.1 0.01 M 0352 GC-MS 15 Pesticider 2,6-DCPP < 0.01 µg/l 0.1 0.01 M 0336 LC-MS/MS 24 2,6-dichlorbenzamid (BAM) < 0.01 µg/l 0.1 0.01 M 0336 LC-MS/MS 20 2,6-dichlorbenzosyre < 0.01 µg/l 0.1 0.01 M 0336 LC-MS/MS 20 4-CPP < 0.01 µg/l 0.1 0.01 M 0336 LC-MS/MS 20 4-nitrophenol < 0.01 µg/l 0.1 0.01 M 0336 LC-MS/MS 20 AMPA < 0.01 µg/l 0.1 0.01 M 8270 LC-MS/MS 14 Atrazin < 0.01 µg/l 0.1 0.01 M 0336 LC-MS/MS 20 Bentazon < 0.01 µg/l 0.1 0.01 M 0336 LC-MS/MS 24 CGA 62826 < 0.01 µg/l 0.1 0.01 M 0336 LC-MS/MS 24 CGA 108906 < 0.01 µg/l 0.1 0.01 M 0336 LC-MS/MS 24 Deisopropyl-hydroxy-atrazin < 0.01 µg/l 0.1 0.01 M 0336 LC-MS/MS 24 Desethyl-atrazin < 0.01 µg/l 0.1 0.01 M 0336 LC-MS/MS 20 Desethyl-desisopropyl-atrazin < 0.01 µg/l 0.1 0.01 M 0336 LC-MS/MS 28 Desethyl-hydroxy-atrazin < 0.01 µg/l 0.1 0.01 M 0336 LC-MS/MS 20 Desethyl-terbutylazin < 0.01 µg/l 0.1 0.01 M 0336 LC-MS/MS 20 Desisopropyl-atrazin < 0.01 µg/l 0.1 0.01 M 0336 LC-MS/MS 20 Dichlobenil < 0.01 µg/l 0.1 0.01 M 0352 GC-MS 15 Dichlorprop (2,4-DP) < 0.01 µg/l 0.1 0.01 M 0336 LC-MS/MS 20 Didealkyl-hydroxy-atrazin < 0.01 µg/l 0.1 0.01 M 0336 LC-MS/MS 28 Diuron < 0.01 µg/l 0.1 0.01 M 0336 LC-MS/MS 20 Ethylenthiourea (ETU) < 0.01 µg/l 0.1 0.01 M 0336 LC-MS/MS 20 Glyphosat < 0.01 µg/l 0.1 0.01 M 8270 LC-MS/MS 14 Hexazinon < 0.01 µg/l 0.1 0.01 M 0336 LC-MS/MS 20 Hydroxyatrazin < 0.01 µg/l 0.1 0.01 M 0336 LC-MS/MS 22 Hydroxysimazin < 0.01 µg/l 0.1 0.01 M 0336 LC-MS/MS 20 MCPA < 0.01 µg/l 0.1 0.01 M 0336 LC-MS/MS 20 Mechlorprop (MCPP) < 0.01 µg/l 0.1 0.01 M 0336 LC-MS/MS 20
Tegnforklaring: *): Ikke omfattet af akkrediteringen<: mindre end
DL.:
i.p.:
Detektionsgrænse
ikke påvist>: større end
Um (%): Den ekspanderede måleusikkerhed Um er lig 2 x RSD%, se i øvrigt www.eurofins.dk, søgeord: Måleusikkerhed.
Prøvningsresultaterne gælder udelukkende for de(n) undersøgte prøve(r).
i.m.: ikke målelig
Rapporten må ikke gengives, undtagen i sin helhed, uden prøvningslaboratoriets skriftlige godkendelse.
#: ingen parametre er påvist
42Side af
**): Miljø- og Fødevareministeriets bek.nr. 802 af 1. juni 2016.
¤): udført af underleverandør
Eurofins Miljø A/S Ladelundvej 85 6600 Vejen Danmark Telefon: 7022 4266 CVR/VAT: DK-2884 8196 AR-16-CA-00461519-01 EUDKVE-00461519 CA0005702
Rapportnr.: Batchnr.: Kundenr.: Modt. dato:
Nielstrup Vandværk Nielstrupvej 28, Nielstrup 4690 Haslev

Att.: Michael E. Jensen 31.08.2016

Analyserapport Prøvested: Nielstrup Vandværk Vandværket  –  56194  –  V02000900 / 4385000900

Prøvetype: Drikkevand –  Udvidet kontrol + org. mikroforurening Prøveudtagning: 12:20 kl.31.08.2016

Prøvetager: KIJ Eurofins Miljø Vand A/S Analyseperiode: 31.08.2016 – 15.09.2016 Prøvemærke: Afgang vandværk 80313492

Lab prøvenr: Um (%) Enhed DL. Metode Kravværdier** ¤) Min. Max. Pesticider Metalaxyl-M < 0.01 µg/l 0.1 0.01 M 0336 LC-MS/MS 24 Metribuzin < 0.01 µg/l 0.1 0.01 M 0336 LC-MS/MS 20 Metribuzin-desamino < 0.01 µg/l 0.1 0.01 M 0336 LC-MS/MS 20 Metribuzin-desamino-diketo < 0.01 µg/l 0.1 0.01 M 0336 LC-MS/MS 20 Metribuzin-diketo < 0.01 µg/l 0.1 0.01 M 0336 LC-MS/MS 20 Simazin < 0.01 µg/l 0.1 0.01 M 0336 LC-MS/MS 20 Halogenerede alifatiske kulbrinter Trichlormethan (Chloroform) < 0.02 µg/l 1 0.02 ISO 15680 P&T-GC-MS 20 1,1,1-trichlorethan < 0.02 µg/l 1 0.02 ISO 15680 P&T-GC-MS 20 Tetrachlormethan < 0.02 µg/l 0.02 ISO 15680 P&T-GC-MS 20 Trichlorethen < 0.02 µg/l 1 0.02 ISO 15680 P&T-GC-MS 20 Tetrachlorethen < 0.02 µg/l 1 0.02 ISO 15680 P&T-GC-MS 20 1,2-dichlorethan < 0.02 µg/l 1 0.02 ISO 15680 P&T-GC-MS 10 cis-1,2-dichlorethen < 0.02 µg/l 1 0.02 ISO 15680 P&T-GC-MS 28
Oplysninger fra prøvetager Akkrediteret prøvetagning Ja DS ISO 19458,DS ISO 5667-5 A Vandtemperatur 11.1 °C DS/EN ISO 19458 A pH 7.6 pH 7 8.5 DS/EN ISO 10523 A Ledningsevne 60 mS/m 0.1 DS/EN 27888 A Iltindhold 9.9 mg/l 5 0.1 DS/EN ISO 5814 A Prøvens farve Farveløs * Visuel A Prøvens klarhed Klar * Visuel A Prøvens lugt Ingen * Organoleptisk A Prøvens smag Normal * Organoleptisk A
Underleverandør: A: Eurofins Miljø Vand A/S (DS EN ISO/IEC 17025 DANAK 555) Resultater mærket overholder ikke kravværdierne i Miljø- og Fødevareministeriets bek.nr. 802 af 1. juni 2016. !
Kopi til: Faxe Kommune , Kopimodtager drikkevand, Industrivej 2, 4683 Rønnede
Tegnforklaring: *): Ikke omfattet af akkrediteringen<: mindre end
DL.:
i.p.:
Detektionsgrænse
ikke påvist>: større end
Um (%): Den ekspanderede måleusikkerhed Um er lig 2 x RSD%, se i øvrigt www.eurofins.dk, søgeord: Måleusikkerhed.
Prøvningsresultaterne gælder udelukkende for de(n) undersøgte prøve(r).
i.m.: ikke målelig
Rapporten må ikke gengives, undtagen i sin helhed, uden prøvningslaboratoriets skriftlige godkendelse.
#: ingen parametre er påvist
43Side af
**): Miljø- og Fødevareministeriets bek.nr. 802 af 1. juni 2016.
¤): udført af underleverandør
Eurofins Miljø A/S Ladelundvej 85 6600 Vejen Danmark Telefon: 7022 4266 CVR/VAT: DK-2884 8196 AR-16-CA-00461519-01 EUDKVE-00461519 CA0005702
Rapportnr.: Batchnr.: Kundenr.: Modt. dato:
Nielstrup Vandværk Nielstrupvej 28, Nielstrup 4690 Haslev

Att.: Michael E. Jensen 31.08.2016

Analyserapport Prøvested: Nielstrup Vandværk Vandværket  –  56194  –  V02000900 / 4385000900 Prøvetype: Drikkevand –  Udvidet kontrol + org. mikroforurening Prøveudtagning: 12:20 kl.31.08.2016

Prøvetager: KIJ Eurofins Miljø Vand A/S

Analyseperiode: 31.08.2016 – 15.09.2016

Prøvemærke: Afgang vandværk 80313492Lab prøvenr: Um (%) Enhed DL. Metode Kravværdier** ¤) Min. Max.
Ulla Bøgedal
Kundecenter Tlf:
15.09.2016
70224256 Rentvand@eurofins.dk Kunderådgiver
Tegnforklaring: *): Ikke omfattet af akkrediteringen<: mindre end
DL.:
i.p.:
Detektionsgrænse
ikke påvist>: større end
Um (%): Den ekspanderede måleusikkerhed Um er lig 2 x RSD%, se i øvrigt www.eurofins.dk, søgeord: Måleusikkerhed.
Prøvningsresultaterne gælder udelukkende for de(n) undersøgte prøve(r).
i.m.: ikke målelig
Rapporten må ikke gengives, undtagen i sin helhed, uden prøvningslaboratoriets skriftlige godkendelse.
#: ingen parametre er påvist
4Kulbrinter Methan < 0.005 mg/l 0.01 0.005 M 0066 GC-FID 38 Chlorphenoler 2,4-dichlorphenol < 0.01 µg/l 0.1 0.01 M 0352 GC-MS 30 2,6-dichlorphenol < 0.01 µg/l 0.1 0.01 M 0352 GC-MS 30 Pesticider 2,6-DCPP < 0.01 µg/l 0.1 0.01 M 0336 LC-MS/MS 30 2,6-dichlorbenzamid (BAM) < 0.01 µg/l 0.1 0.01 M 0336 LC-MS/MS 30 2,6-dichlorbenzosyre < 0.01 µg/l 0.1 0.01 M 0336 LC-MS/MS 30 4-CPP < 0.01 µg/l 0.1 0.01 M 0336 LC-MS/MS 30 4-nitrophenol < 0.01 µg/l 0.1 0.01 M 0336 LC-MS/MS 30 AMPA < 0.01 µg/l 0.1 0.01 M 8270 LC-MS/MS 30 Atrazin < 0.01 µg/l 0.1 0.01 M 0336 LC-MS/MS 30 Bentazon < 0.01 µg/l 0.1 0.01 M 0336 LC-MS/MS 30 CGA 108906 < 0.01 µg/l 0.1 0.01 M 0336 LC-MS/MS 30 CGA 62826 < 0.01 µg/l 0.1 0.01 M 0336 LC-MS/MS 30 Deisopropyl-hydroxy-atrazin < 0.01 µg/l 0.1 0.01 M 0336 LC-MS/MS 30 Atrazin, desethyl- < 0.01 µg/l 0.1 0.01 M 0336 LC-MS/MS 30 Atrazin, desethyl-desisopropyl- < 0.01 µg/l 0.1 0.01 M 0336 LC-MS/MS 30 Desethyl-hydroxy-atrazin < 0.01 µg/l 0.1 0.01 M 0336 LC-MS/MS 30 Desethyl-terbutylazin < 0.01 µg/l 0.1 0.01 M 0336 LC-MS/MS 30 Atrazin, desisopropyl- < 0.01 µg/l 0.1 0.01 M 0336 LC-MS/MS 30 Dichlobenil < 0.01 µg/l 0.1 0.01 M 0352 GC-MS 30 Dichlorprop (2,4-DP) < 0.01 µg/l 0.1 0.01 M 0336 LC-MS/MS 30 Didealkyl-hydroxy-atrazin < 0.05 µg/l 0.1 0.01 M 0336 LC-MS/MS 30 Diuron < 0.01 µg/l 0.1 0.01 M 0336 LC-MS/MS 30 Ethylenthiourea (ETU) < 0.01 µg/l 0.1 0.01 M 0336 LC-MS/MS 30 Glyphosat < 0.01 µg/l 0.1 0.01 M 8270 LC-MS/MS 30 Hexazinon < 0.01 µg/l 0.1 0.01 M 0336 LC-MS/MS 30 Hydroxyatrazin < 0.01 µg/l 0.1 0.01 M 0336 LC-MS/MS 30 Hydroxysimazin < 0.01 µg/l 0.1 0.01 M 0336 LC-MS/MS 30 MCPA < 0.01 µg/l 0.1 0.01 M 0336 LC-MS/MS 30 Mechlorprop (MCPP) < 0.01 µg/l 0.1 0.01 M 0336 LC-MS/MS 30 Metalaxyl-M < 0.01 µg/l 0.1 0.01 M 0336 LC-MS/MS 30 Metribuzin < 0.01 µg/l 0.1 0.01 M 0336 LC-MS/MS 30
Tegnforklaring: *): Ikke omfattet af akkrediteringen<: mindre end
DL.:
i.p.:
Detektionsgrænse
ikke påvist>: større end
Urel (%): Ekspanderede relative måleusikkerhed, med dækningsfaktor 2. For resultater på detektionsgrænseniveau kan usikkerheden være større end oplyst på rapporten.
Prøvningsresultaterne gælder udelukkende for de(n) undersøgte prøve(r).
i.m.: ikke målelig
Rapporten må ikke gengives, undtagen i sin helhed, uden prøvningslaboratoriets skriftlige godkendelse.
#: ingen parametre er påvist
42Side af**): Miljø- og Fødevareministeriets bek.nr. 802 af 1. juni 2016.
¤): udført af underleverandør
Usikkerheder på mikrobiologiske parametre angives som logaritmeret standardafvigelse):σ

VANDANALYSE: Oktober 2015

Analyserapport

Prøvested: Nielstrup Vandværk Vandværket – 56194 – V02000900 / 4385000900

Prøvetype: Drikkevand – Mikrobiologisk kontrol

Prøveudtagning: 19.10.2015 kl. 08:45

Prøvetager: Eurofins Miljø Vand A/S KIJ

Analyseperiode: 19.10.2015 – 21.10.2015

Prøvemærke: Afgang vandværk

Lab prøvenr.: 80279231 Um

(%)

Enhed Kravværdier ** DL. Metode ¤)

Min. Max.

Opfølgning til Lab prøvenr: 80279067 *

Mikrobiologi

Coliforme bakterier 37°C < 1 MPN/100 ml i.m. 1 IDEXX-Colilert

Escherichia coli < 1 MPN/100 ml i.m. 1 IDEXX-Colilert

Oplysninger fra prøvetager

Akkrediteret prøvetagning Ja DS/ISO 19458, DS/ISO 5667-5 A

Vandtemperatur 9.7 °C DS/EN ISO 19458 Elektrometri A

Underleverandør:

A: Eurofins Miljø Vand A/S (DS EN ISO/IEC 17025 DANAK 555)

Resultaterne overholder kravværdierne i Miljøministeriets bek.nr. 292 af 26. marts 2014 / bek.nr. 948 af 22. august 2014.

Kopi af rapporten er sendt til:

Faxe Kommune, Kopimodtager drikkevand, Industrivej 2, 4683 Rønnede

Kundecenter

Tlf:

21.10.2015

70224256

Rentvand@eurofins.dk

Eurofins Miljø A/S

Kundecenter

Tegnforklaring:

<: mindre end *): Ikke omfattet af akkrediteringen

DL.:

i.p.:

Detektionsgrænse

>: større end ikke påvist

Um (%): Den ekspanderede måleusikkerhed Um er lig 2 x RSD, se i øvrigt www.eurofins.dk, søgeord: Måleusikkerhed.

Prøvningsresultaterne gælder udelukkende for de(n) undersøgte prøve(r).

i.m: ikke målelig

Rapporten må ikke gengives, undtagen i sin helhed, uden prøvningslaboratoriets skriftlige godkendelse.

#: ingen parametre er påvist

Side 1 af 1

**): Miljøministeriets bek.nr. 292 af 26. marts 2014 / bek.nr. 948 af 22. august 2014.

VANDANALYSE: September 2015

Analyserapport

Prøvested: Nielstrup Vandværk Vandværket – 56194 – V02000900 / 4385000900

Prøvetype: Drikkevand – Normal kontrol

Prøveudtagning: 15.09.2015 kl. 12:00

Prøvetager: Eurofins Miljø Vand A/S MJ1

Analyseperiode: 15.09.2015 – 21.09.2015

Prøvemærke: afgang vandværk

Lab prøvenr.: 80278904 Um

(%)

Enhed Kravværdier ** DL. Metode ¤)

Min. Max.

Mikrobiologi

Coliforme bakterier 37°C 2 ! MPN/100 ml i.m. 1 IDEXX-Colilert

Escherichia coli < 1 MPN/100 ml i.m. 1 IDEXX-Colilert

Kimtal ved 22 °C 10 CFU/ml 50 1 ISO 6222:2002

Kimtal ved 37°C < 1 CFU/ml 5 1 ISO 6222:2002

Uorganiske forbindelser

Ammonium 0.018 mg/l 0.05 0.005 SM 17. udg. 4500-NH3 (H) 10

Nitrit 0.009 mg/l 0.01 0.001 SM 17. udg. 4500-NO2 (B) 10

Nitrat 2.3 mg/l 50 0.3 SM 17. udg. 4500-NO3 (H) 10

Total-P 0.013 mg/l 0.15 0.01 DS/EN ISO 6878 auto Skalar 10

Chlorid 27 mg/l 250 1 SM 17. udg. 4500-Cl (E) 10

Fluorid 0.65 mg/l 1.5 0.05 SM 17. udg. 4500-F- (E) 10

Sulfat 1.9 mg/l 250 0.2 DS/EN ISO 10304-1 IC 10

Metaller

Jern (Fe) 0.045 mg/l 0.1 0.01 SM 3120 ICP/OES 30

Mangan (Mn) < 0.005 mg/l 0.02 0.005 SM 3120 ICP/OES 30

Organiske samleparametre

NVOC, ikke flygt.org.carbon 1.8 mg/l 4 0.1 DS/EN 1484 12

Oplysninger fra prøvetager

Akkrediteret prøvetagning Ja DS/ISO 19458, DS/ISO 5667-5 A

Vandtemperatur 10.4 °C DS/EN ISO 19458 A

pH 7.7 pH 7 8.5 DS/EN ISO 10523 A

Ledningsevne 58 mS/m 0.1 DS/EN 27888 A

Prøvens farve Farveløs * Visuel A

Prøvens klarhed Klar * Visuel A

Prøvens lugt Ingen * Organoleptisk A

Prøvens smag Normal * Organoleptisk A

Underleverandør:

A: Eurofins Miljø Vand A/S (DS EN ISO/IEC 17025 DANAK 555)

Resultater mærket overholder ikke kravværdierne i Miljøministeriets bek.nr. 292 af 26. marts 2014 / bek.nr. 948 af 22. august

2014.

!

Tegnforklaring:

<: mindre end *): Ikke omfattet af akkrediteringen

DL.:

i.p.:

Detektionsgrænse

>: større end ikke påvist

Um (%): Den ekspanderede måleusikkerhed Um er lig 2 x RSD, se i øvrigt www.eurofins.dk, søgeord: Måleusikkerhed.

Prøvningsresultaterne gælder udelukkende for de(n) undersøgte prøve(r).

i.m: ikke målelig

Rapporten må ikke gengives, undtagen i sin helhed, uden prøvningslaboratoriets skriftlige godkendelse.

#: ingen parametre er påvist

Side 1 af 2

**): Miljøministeriets bek.nr. 292 af 26. marts 2014 / bek.nr. 948 af 22. august 2014.

¤): udført af underleverandør

Eurofins Miljø A/S

Ladelundvej 85

6600 Vejen

Danmark

Telefon: 7022 4266

CVR/VAT: DK-2884 8196

AR-15-CA-00347095-01

EUDKVE-00347095

CA0005702

Rapportnr.:

Batchnr.:

Kundenr.:

Modt. dato:

Nielstrup Vandværk

Nielstrupvej 28, Nielstrup

4690 Haslev

Att.: Michael E. Jensen 15.09.2015

Analyserapport

Prøvested: Nielstrup Vandværk Vandværket – 56194 – V02000900 / 4385000900

Prøvetype: Drikkevand – Normal kontrol

Prøveudtagning: 15.09.2015 kl. 12:00

Prøvetager: Eurofins Miljø Vand A/S MJ1

Analyseperiode: 15.09.2015 – 21.09.2015

Prøvemærke: afgang vandværk

Lab prøvenr.: 80278904 Um

(%)

Enhed Kravværdier ** DL. Metode ¤)

Min. Max.

Kopi af rapporten er sendt til:

Faxe Kommune, Kopimodtager drikkevand, Industrivej 2, 4683 Rønnede

Kundecenter

Tlf:

21.09.2015

70224256

Rentvand@eurofins.dk

Eurofins Miljø A/S

Kundecenter

Tegnforklaring:

<: mindre end *): Ikke omfattet af akkrediteringen

DL.:

i.p.:

Detektionsgrænse

>: større end ikke påvist

Um (%): Den ekspanderede måleusikkerhed Um er lig 2 x RSD, se i øvrigt www.eurofins.dk, søgeord: Måleusikkerhed.

Prøvningsresultaterne gælder udelukkende for de(n) undersøgte prøve(r).

i.m: ikke målelig

Rapporten må ikke gengives, undtagen i sin helhed, uden prøvningslaboratoriets skriftlige godkendelse.

#: ingen parametre er påvist

Side 2 af 2

**): Miljøministeriets bek.nr. 292 af 26. marts 2014 / bek.nr. 948 af 22. august 2014.

VANDANALYSE: April 2015

Analyserapport:

Prøvested: Nielstrup Vandværk Ledningsnet – V02000900 / 4385000999

Udtagningsadresse: Nielsstrupvej 34, 4690 Haslev

Prøvetype: Drikkevand – Begrænset kontrol + uorg. sporstoffer

Prøveudtagning: 30.04.2015 kl. 10:50

Prøvetager: Eurofins Miljø Vand A/S T34

Analyseperiode: 30.04.2015 – 05.05.2015

Prøvemærke: Køkkenhanen

Lab prøvenr.: 80153025 Um

(%)

Enhed Kravværdier ** DL. Metode ¤)

Min. Max.

Mikrobiologi

Coliforme bakterier 37°C < 1 MPN/100 ml i.m. 1 IDEXX-Colilert

Escherichia coli < 1 MPN/100 ml i.m. 1 IDEXX-Colilert

Kimtal ved 22 °C 3 CFU/ml 200 1 ISO 6222:2002

Metaller

Arsen (As) 0.17 μg/l 5 0.03 DS/EN ISO 17294m:2005 ICP/MS 30

Bor (B) 97 μg/l 1000 1 DS/EN ISO 17294m:2005 ICP/MS 30

Cobolt (Co) < 0.04 μg/l 5 0.04 DS/EN ISO 17294m:2005 ICP/MS 30

Jern (Fe) 0.040 mg/l 0.2 0.01 DS/EN ISO 17294m:2005 ICP/MS 30

Nikkel (Ni) 0.33 μg/l 20 0.03 DS/EN ISO 17294m:2005 ICP/MS 30

Oplysninger fra prøvetager

Akkrediteret prøvetagning Ja DS/ISO 19458, DS/ISO 5667-5 A

Vandtemperatur 10.8 °C DS/EN ISO 19458 A

pH 7.7 pH 7 8.5 DS/EN ISO 10523 A

Ledningsevne 58 mS/m 0.1 DS/EN 27888 A

Iltindhold 10.3 mg/l 5 0.1 DS/EN ISO 5814 A

Prøvens farve Farveløs * Visuel

Prøvens klarhed Klar * Visuel

Prøvens lugt Ingen * Organoleptisk

Prøvens smag Normal * Organoleptisk

Underleverandør:

A: Eurofins Miljø Vand A/S (DS EN ISO/IEC 17025 DANAK 555)

Resultaterne overholder kravværdierne i Miljøministeriets bek.nr. 292 af 26. marts 2014 / bek.nr. 948 af 22. august 2014.

Kopi af rapporten er sendt til:

Faxe Kommune, Kopimodtager drikkevand, Industrivej 2, 4683 Rønnede

Kundecenter

Tlf:

05.05.2015

70224256

Rentvand@eurofins.dk

Eurofins Miljø A/S

Kundecenter

Tegnforklaring:

<: mindre end *): Ikke omfattet af akkrediteringen

DL.:

i.p.:

Detektionsgrænse

>: større end ikke påvist

Um (%): Den ekspanderede måleusikkerhed Um er lig 2 x RSD, se i øvrigt www.eurofins.dk, søgeord: Måleusikkerhed.

Prøvningsresultaterne gælder udelukkende for de(n) undersøgte prøve(r).

i.m: ikke målelig

Rapporten må ikke gengives, undtagen i sin helhed, uden prøvningslaboratoriets skriftlige godkendelse.

#: ingen parametre er påvist

Side 1 af 1

**): Miljøministeriets bek.nr. 292 af 26. marts 2014 / bek.nr. 948 af 22. august 2014.

VANDANALYSE: September 2014

Analyserapport:

Prøvested: Nielstrup Vandværk Vandværket – V02000900 / 4385000900

Prøvetype: Drikkevand – Udvidet kontrol + org. mikroforurening

Prøveudtagning: 21.08.2014 kl.09:45

Prøvetager: Eurofins Miljø A/S MJ1

Analyseperiode: 21.08.2014 – 03.09.2014

Prøvemærke: Afgang vandværk

Lab prøvenr: 80127699 Um

(%)

Enhed Kravværdier** DL. Metode

Min. Max.

Inddampningsrest 340 mg/l 1500 10 DS 204 12

Farvetal, Pt 5.3 ! mg Pt/l 5 1 DS/EN ISO 6271-2 10

Turbiditet 0.22 FTU 0.3 0.1 DS/EN ISO 7027 20

Mikrobiologi

Coliforme bakterier 37°C < 1 MPN/100 ml i.m. 1 IDEXX-Colilert

Escherichia coli < 1 MPN/100 ml i.m. 1 IDEXX-Colilert

Kimtal ved 22 °C 1 CFU/ml 50 1 ISO 6222:2002

Kimtal ved 37°C 1 CFU/ml 5 1 ISO 6222:2002

Uorganiske forbindelser

Hårdhed, total 14 °dH 0.5 SM 3120 ICP/OES 30

Calcium (Ca) 66 mg/l 0.5 SM 3120 ICP/OES 30

Magnesium (Mg) 19 mg/l 50 0.1 SM 3120 ICP/OES 30

Ammonium 0.025 mg/l 0.05 0.006 SM 17. udg. 4500-NH3 (H) 10

Nitrit 0.011 mg/l 0.01 0.005 SM 17. udg. 4500-NO2 (B) 10

Nitrat 2.2 mg/l 50 0.5 SM 17. udg. 4500-NO3 (H) 10

Total-P 0.007 mg/l 0.15 0.005 DS/EN ISO 6878 auto Skalar 10

Chlorid 28 mg/l 250 1 SM 17. udg. 4500-Cl (E) 10

Fluorid 0.64 mg/l 1.5 0.05 SM 17. udg. 4500-F- (E) 10

Sulfat 1.7 mg/l 250 0.2 DS/EN ISO 10304-1 IC 10

Aggressiv kuldioxid < 5 mg/l 2 5 DS 236:1977 20

Hydrogencarbonat 342 mg/l 2 DS/EN ISO 9963 10

Metaller

Jern (Fe) 0.029 mg/l 0.1 0.01 SM 3120 ICP/OES 30

Kalium (K) 2.4 mg/l 10 0.2 SM 3120 ICP/OES 30

Mangan (Mn) < 0.005 mg/l 0.02 0.005 SM 3120 ICP/OES 30

Natrium (Na) 24 mg/l 175 0.1 SM 3120 ICP/OES 30

Organiske samleparametre

NVOC, ikke flygt.org.carbon 1.9 mg/l 4 0.1 DS/EN 1484 12

Aromatiske kulbrinter

Benzen < 0.02 μg/l 0.02 ISO 15680 P&T GC/MS 15

Toluen < 0.02 μg/l 0.02 ISO 15680 P&T GC/MS 18

Ethylbenzen < 0.02 μg/l 0.02 ISO 15680 P&T GC/MS 19

o-Xylen < 0.02 μg/l 0.02 ISO 15680 P&T GC/MS 15

m+p-Xylen < 0.02 μg/l 0.02 ISO 15680 P&T GC/MS 15

Sum af xylener # μg/l ISO 15680 P&T GC/MS 15

Tegnforklaring:

<: mindre end *): Ikke omfattet af akkrediteringen

DL.:

i.p.:

Detektionsgrænse

>: større end ikke påvist

Um (%): Den ekspanderede måleusikkerhed Um er lig 2 x RSD%, se i øvrigt www.eurofins.dk, søgeord: Måleusikkerhed.

Prøvningsresultaterne gælder udelukkende for de(n) undersøgte prøve(r).

i.m.: ikke målelig

Rapporten må ikke gengives, undtagen i sin helhed, uden prøvningslaboratoriets skriftlige godkendelse.

#: ingen parametre er påvist

Side 1 af 4

**): Miljøministeriets bekendtgørelse nr. 292 af 26. marts 2014.

Eurofins Miljø A/S

Ladelundvej 85

6600 Vejen

Danmark

Telefon: 7022 4266

CVR/VAT: DK-2884 8196

AR-14-CA-00218810-01

EUDKVE-00218810

CA0005702

Rapportnr.:

Batchnr.:

Kunde nr.

Modt. dato:

Nielstrup Vandværk

Nielstrupvej 28, Nielstrup

4690 Haslev

Att.: Michael E. Jensen 21.08.2014

Analyserapport

Prøvested: Nielstrup Vandværk Vandværket – V02000900 / 4385000900

Prøvetype: Drikkevand – Udvidet kontrol + org. mikroforurening

Prøveudtagning: 21.08.2014 kl.09:45

Prøvetager: Eurofins Miljø A/S MJ1

Analyseperiode: 21.08.2014 – 03.09.2014

Prøvemærke: Afgang vandværk

Lab prøvenr: 80127699 Um

(%)

Enhed Kravværdier** DL. Metode

Min. Max.

Aromatiske kulbrinter

Naphthalen < 0.02 μg/l 0.02 ISO 15680 P&T GC/MS 32

Kulbrinter

Methan < 0.005 mg/l 0.01 0.005 M 0066 GC/FID 38

Chlorphenoler

2,4-dichlorphenol < 0.01 μg/l 0.01 M 0352 GC/MS 15

2,6-dichlorphenol < 0.01 μg/l 0.01 M 0352 GC/MS 15

Pesticider

2,4-D < 0.01 μg/l 0.1 0.01 M 0336 LC/MS/MS 20

2,6-DCPP < 0.01 μg/l 0.1 0.01 M 0336 LC/MS/MS 24

2,6-dichlorbenzamid (BAM) < 0.01 μg/l 0.1 0.01 M 0336 LC/MS/MS 20

2,6-dichlorbenzosyre < 0.01 μg/l 0.1 0.01 M 0336 LC/MS/MS 20

4-CPP < 0.01 μg/l 0.1 0.01 M 0336 LC/MS/MS 20

4-nitrophenol < 0.01 μg/l 0.1 0.01 M 0336 LC/MS/MS 20

AMPA < 0.01 μg/l 0.1 0.01 M 8270 LC/MS/MS 14

Atrazin < 0.01 μg/l 0.1 0.01 M 0336 LC/MS/MS 20

Bentazon < 0.01 μg/l 0.1 0.01 M 0336 LC/MS/MS 24

CGA 62826 < 0.01 μg/l 0.1 0.01 M 0356 LC/MS/MS 24

CGA 108906 < 0.01 μg/l 0.1 0.01 M 0356 LC/MS/MS 24

Deisopropyl-hydroxy-atrazin < 0.01 μg/l 0.1 0.01 M 0336 LC/MS/MS 24

Desethyl-atrazin < 0.01 μg/l 0.1 0.01 M 0336 LC/MS/MS 20

Desethyl-desisopropyl-atrazin < 0.01 μg/l 0.1 0.01 M 0336 LC/MS/MS 28

Desethyl-hydroxy-atrazin < 0.01 μg/l 0.1 0.01 M 0336 LC/MS/MS 20

Desethyl-terbutylazin < 0.01 μg/l 0.1 0.01 M 0336 LC/MS/MS 20

Desisopropyl-atrazin < 0.01 μg/l 0.1 0.01 M 0336 LC/MS/MS 20

Dichlobenil < 0.01 μg/l 0.1 0.01 M 0352 GC/MS 15

Dichlorprop (2,4-DP) < 0.01 μg/l 0.1 0.01 M 0336 LC/MS/MS 20

Didealkyl-hydroxy-atrazin < 0.01 μg/l 0.1 0.01 M 0336 LC/MS/MS 28

Diuron < 0.01 μg/l 0.1 0.01 M 0336 LC/MS/MS 20

Ethylenthiourea (ETU) < 0.01 μg/l 0.1 0.01 M 0336 LC/MS/MS 20

Glyphosat < 0.01 μg/l 0.1 0.01 M 8270 LC/MS/MS 14

Hexazinon < 0.01 μg/l 0.1 0.01 M 0336 LC/MS/MS 20

Hydroxyatrazin < 0.01 μg/l 0.1 0.01 M 0336 LC/MS/MS 22

Hydroxysimazin < 0.01 μg/l 0.1 0.01 M 0336 LC/MS/MS 20

MCPA < 0.01 μg/l 0.1 0.01 M 0336 LC/MS/MS 20

Tegnforklaring:

<: mindre end *): Ikke omfattet af akkrediteringen

DL.:

i.p.:

Detektionsgrænse

>: større end ikke påvist

Um (%): Den ekspanderede måleusikkerhed Um er lig 2 x RSD%, se i øvrigt www.eurofins.dk, søgeord: Måleusikkerhed.

Prøvningsresultaterne gælder udelukkende for de(n) undersøgte prøve(r).

i.m.: ikke målelig

Rapporten må ikke gengives, undtagen i sin helhed, uden prøvningslaboratoriets skriftlige godkendelse.

#: ingen parametre er påvist

Side 2 af 4

**): Miljøministeriets bekendtgørelse nr. 292 af 26. marts 2014.

Eurofins Miljø A/S

Ladelundvej 85

6600 Vejen

Danmark

Telefon: 7022 4266

CVR/VAT: DK-2884 8196

AR-14-CA-00218810-01

EUDKVE-00218810

CA0005702

Rapportnr.:

Batchnr.:

Kunde nr.

Modt. dato:

Nielstrup Vandværk

Nielstrupvej 28, Nielstrup

4690 Haslev

Att.: Michael E. Jensen 21.08.2014

Analyserapport

Prøvested: Nielstrup Vandværk Vandværket – V02000900 / 4385000900

Prøvetype: Drikkevand – Udvidet kontrol + org. mikroforurening

Prøveudtagning: 21.08.2014 kl.09:45

Prøvetager: Eurofins Miljø A/S MJ1

Analyseperiode: 21.08.2014 – 03.09.2014

Prøvemærke: Afgang vandværk

Lab prøvenr: 80127699 Um

(%)

Enhed Kravværdier** DL. Metode

Min. Max.

Pesticider

Mechlorprop (MCPP) < 0.01 μg/l 0.1 0.01 M 0336 LC/MS/MS 20

Metalaxyl-M < 0.01 μg/l 0.1 0.01 M 0356 LC/MS/MS 24

Metribuzin < 0.01 μg/l 0.1 0.01 M 0336 LC/MS/MS 20

Metribuzin-desamino < 0.01 μg/l 0.1 0.01 M 0336 LC/MS/MS 20

Metribuzin-desamino-diketo < 0.01 μg/l 0.1 0.01 M 0336 LC/MS/MS 20

Metribuzin-diketo < 0.01 μg/l 0.1 0.01 M 0336 LC/MS/MS 20

Simazin < 0.01 μg/l 0.1 0.01 M 0336 LC/MS/MS 20

Halogenerede alifatiske kulbrinter

Trichlormethan (Chloroform) < 0.02 μg/l 1 0.02 ISO 15680 P&T GC/MS 20

1,1,1-trichlorethan < 0.02 μg/l 1 0.02 ISO 15680 P&T GC/MS 20

Tetrachlormethan < 0.02 μg/l 0.02 ISO 15680 P&T GC/MS 20

Trichlorethen < 0.02 μg/l 1 0.02 ISO 15680 P&T GC/MS 20

Tetrachlorethen < 0.02 μg/l 1 0.02 ISO 15680 P&T GC/MS 20

1,2-dichlorethan < 0.02 μg/l 1 0.02 ISO 15680 P&T GC/MS 10

cis-1,2-dichlorethen < 0.02 μg/l 1 0.02 ISO 15680 P&T GC/MS 28

Oplysninger fra prøvetager

Prøvens klarhed Klar * Visuel

Prøvens farve Farveløs * Visuel

Prøvens lugt Ingen * Organoleptisk

Prøvens smag Normal * Organoleptisk

Vandtemperatur 10.5 °C DS/EN ISO 19458

pH 7.6 pH 7 8.5 DS/EN ISO 10523

Ledningsevne 58 mS/m 0.1 DS/EN 27888

Iltindhold 7.2 mg/l 5 0.1 DS/EN ISO 5814

Resultater mærket ! overholder ikke kravværdierne i Miljøministeriets bekendtgørelse nr. 292 af 26. marts 2014.

Kopi til:

Faxe Kommune , Kopimodtager drikkevand, Industrivej 2, 4683 Rønnede

Tegnforklaring:

<: mindre end *): Ikke omfattet af akkrediteringen

DL.:

i.p.:

Detektionsgrænse

>: større end ikke påvist

Um (%): Den ekspanderede måleusikkerhed Um er lig 2 x RSD%, se i øvrigt www.eurofins.dk, søgeord: Måleusikkerhed.

Prøvningsresultaterne gælder udelukkende for de(n) undersøgte prøve(r).

i.m.: ikke målelig

Rapporten må ikke gengives, undtagen i sin helhed, uden prøvningslaboratoriets skriftlige godkendelse.

#: ingen parametre er påvist

Side 3 af 4

**): Miljøministeriets bekendtgørelse nr. 292 af 26. marts 2014.

Eurofins Miljø A/S

Ladelundvej 85

6600 Vejen

Danmark

Telefon: 7022 4266

CVR/VAT: DK-2884 8196

AR-14-CA-00218810-01

EUDKVE-00218810

CA0005702

Rapportnr.:

Batchnr.:

Kunde nr.

Modt. dato:

Nielstrup Vandværk

Nielstrupvej 28, Nielstrup

4690 Haslev

Att.: Michael E. Jensen 21.08.2014

Analyserapport

Prøvested: Nielstrup Vandværk Vandværket – V02000900 / 4385000900

Prøvetype: Drikkevand – Udvidet kontrol + org. mikroforurening

Prøveudtagning: 21.08.2014 kl.09:45

Prøvetager: Eurofins Miljø A/S MJ1

Analyseperiode: 21.08.2014 – 03.09.2014

Prøvemærke: Afgang vandværk

Lab prøvenr: 80127699 Um

(%)

Enhed Kravværdier** DL. Metode

Min. Max.

Kirsten From Andersen

Kundecenter

Tel

03.09.2014

70224256

Rentvand@eurofins.dk Senior Kunderådgiver

Tegnforklaring:

<: mindre end *): Ikke omfattet af akkrediteringen

DL.:

i.p.:

Detektionsgrænse

>: større end ikke påvist

Um (%): Den ekspanderede måleusikkerhed Um er lig 2 x RSD%, se i øvrigt www.eurofins.dk, søgeord: Måleusikkerhed.

Prøvningsresultaterne gælder udelukkende for de(n) undersøgte prøve(r).

i.m.: ikke målelig

Rapporten må ikke gengives, undtagen i sin helhed, uden prøvningslaboratoriets skriftlige godkendelse.

#: ingen parametre er påvist

Side 4 af 4

**): Miljøministeriets bekendtgørelse nr. 292 af 26. marts 2014.

VANDANALYSE: September 2013

Analyserapport

Prøvested: Nielstrup Vandværk Vandværket – V02000900 / 4385000900

Prøvetype: Drikkevand – Normal kontrol

Prøveudtagning: 06.09.2013 kl.12:15

Prøvetager: Rekvirenten MJ1

Analyseperiode: 06.09.2013 – 13.09.2013

Prøvemærke: Afgang vandværk

Lab prøvenr: 80040385 Um

(%)

Enhed Kravværdier** DL. Metode

Prøve ID: 0040069600

00370506

Min. Max.

Mikrobiologi

Coliforme bakt. 37°C < 1 MPN/100 ml i.m. 1 IDEXX-Colilert

Escherichia coli < 1 MPN/100 ml i.m. 1 IDEXX-Colilert

Kimtal ved 22 °C 22 CFU/ml 50 1 ISO 6222:2002

Kimtal ved 37 °C < 1 CFU/ml 5 1 ISO 6222:2002

Uorganiske forbindelser

Ammonium 0.028 mg/l 0.05 0.006 SM 17. udg. 4500-NH3 (H) 10

Nitrit 0.012 ! mg/l 0.01 0.005 SM 17. udg. 4500-NO2 (B) 10

Nitrat 2.1 mg/l 50 0.5 SM 17. udg. 4500-NO3 (H) 10

Total-P 0.008 mg/l 0.15 0.005 DS/EN ISO 6878 auto Skalar 10

Chlorid 28 mg/l 250 1 SM 17. udg. 4500-Cl (E) 10

Fluorid 0.63 mg/l 1.5 0.05 SM 17. udg. 4500-F- (E) 10

Sulfat 1.8 mg/l 250 0.5 SM 17. udg. 4500-SO4 (E) 10

Metaller

Jern (Fe) 0.036 mg/l 0.1 0.01 SM 3120 ICP/OES 30

Mangan (Mn) < 0.005 mg/l 0.02 0.005 SM 3120 ICP/OES 30

Organiske samleparametre

NVOC, ikke flygt.org.carbon 2.3 mg/l 4 0.1 DS/EN 1484 12

Oplysninger fra prøvetager

Prøvens klarhed Klar * Visuel

Prøvens farve Farveløs * Visuel

Prøvens lugt Ingen * Organolep

Prøvens smag Normal * Organolep

Vandtemperatur 10.6 °C DS 2250

pH 7.7 pH 7 8.5 DS 287

Ledningsevne 58 mS/m 0.1 DS/EN 27888

Resultater mærket ! overholder ikke kravværdierne i Miljøministeriets bekendgørelse nr. 1024 af 31. oktober 2011.

Kopi til:

Faxe Kommune , Kopimodtager drikkevand, Industrivej 2, 4683 Rønnede

Tegnforklaring:

<: mindre end *): Ikke omfattet af akkrediteringen

DL.:

i.p.:

Detektionsgrænse

>: større end ikke påvist

Um (%): Den ekspanderede måleusikkerhed Um er lig 2 x RSD%, se i øvrigt www.eurofins.dk, søgeord: Måleusikkerhed.

Prøvningsresultaterne gælder udelukkende for de(n) undersøgte prøve(r).

i.m.: ikke målelig

Rapporten må ikke gengives, undtagen i sin helhed, uden prøvningslaboratoriets skriftlige godkendelse.

#: ingen parametre er påvist

Side 1 af 2

**): Miljøministeriets bekendgørelse nr. 1024 af 31. oktober 2011.

Eurofins Miljø A/S

Ladelundvej 85

6600 Vejen

Danmark

Telefon: 7022 4266

CVR/VAT: DK-2884 8196

AR-13-CA-00112094-01

EUDKVE-00112094

CA0005702

Rapportnr.:

Batchnr.:

Kunde nr.

Modt. dato:

Nielstrup Vandværk

Nielstrupvej 28, Nielstrup

4690 Haslev

Att.: Michael E. Jensen 06.09.2013

Analyserapport

Prøvested: Nielstrup Vandværk Vandværket – V02000900 / 4385000900

Prøvetype: Drikkevand – Normal kontrol

Prøveudtagning: 06.09.2013 kl.12:15

Prøvetager: Rekvirenten MJ1

Analyseperiode: 06.09.2013 – 13.09.2013

Prøvemærke: Afgang vandværk

Lab prøvenr: 80040385 Um

(%)

Enhed Kravværdier** DL. Metode

Prøve ID: 0040069600

00370506

Min. Max.

Annette Vendel

Kundecenter

Tel

13.09.2013

70224256

Rentvand@eurofins.dk Kunderådgiver

Tegnforklaring:

<: mindre end *): Ikke omfattet af akkrediteringen

DL.:

i.p.:

Detektionsgrænse

>: større end ikke påvist

Um (%): Den ekspanderede måleusikkerhed Um er lig 2 x RSD%, se i øvrigt www.eurofins.dk, søgeord: Måleusikkerhed.

Prøvningsresultaterne gælder udelukkende for de(n) undersøgte prøve(r).

i.m.: ikke målelig

Rapporten må ikke gengives, undtagen i sin helhed, uden prøvningslaboratoriets skriftlige godkendelse.

#: ingen parametre er påvist

Side 2 af 2

**): Miljøministeriets

VANDANALYSE: August 2012

ANALYSERAPPORT

 Sidenr.: 1 af 4

Rekvirent……..: Nielstrup Vandværk

Nielstrupvej 28, Nielstrup, 4690 Haslev

Prøvested……..: Nielstrup Vandværk Vandværket – 56194/4385000900

Prøvetype……..: Drikkevand – Udvidet + Org.mikroforurening

Prøvemærke…….: Afgang vandværk

Prøveudtagning…: 2012.08.02 kl. 10:10

Prøvetager…….: Eurofins Miljø A/S (MJ1)

Kundeoplysninger.:

Analyseperiode…: 2012.08.02 – 2012.08.14

—————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————

Prøvenr.: 23309791

Prøve ID: **Grænseværdier Um

Prøvemærke: Vejl. Max. Metoder (%)

———————————————————————————————— —————————————————————— ——————————————————— ——————————————— ————

Coliforme bakterier 37 °C <1 MPN/100 ml i.m. Colilert®

E. coli <1 MPN/100 ml i.m. Colilert®

Kimtal ved 22 °C, GEA 9 CFU/ml 50 DS/I 6222:2000

Kimtal ved 37 °C, GEA <1 CFU/ml 5 DS/I 6222:2000

Hårdhed, total 14.7 H grader 5-30 SM3120-ICP 30

Calcium (Ca) 71 mg/l SM3120-ICP 30

Magnesium (Mg) 21 mg/l 50 SM3120-ICP 30

Kalium (K) 2.5 mg/l 10 SM3120-ICP 30

Natrium (Na) 25 mg/l 175 SM3120-ICP 30

Jern (Fe) 0.034 mg/l 0.1 SM3120-ICP 30

Mangan (Mn) <0.005 mg/l 0.02 SM3120-ICP 30

Ammonium 0.017 mg/l 0.05 SM 17.udg. 4500 10

Nitrit 0.009 mg/l 0.01 SM 17.udg. 4500 10

Nitrat 2.2 mg/l 50 SM 17.udg. 4500 10

Total-P 0.009 mg/l 0.15 DS/EN I 6878aut 10

Chlorid 27 mg/l 250 SM 17.udg. 4500 10

Fluorid 0.66 mg/l 1.5 SM 17.udg. 4500 10

Sulfat 1.5 mg/l 250 SM 17.udg. 4500 10

Hydrogencarbonat 342 mg/l >100 DS/EN I 9963 10

Aggressiv kuldioxid <5 mg/l 5 DS 236:1977 20

Turbiditet 0.44§ FTU 0.3 DS/EN I 7027 20

Farvetal, Pt 5.4 mgPt/l 5 DS/EN I 6271-2 10

Inddampningsrest 350 mg/l 1500 DS 204:1980 12

Methan 0.006 mg/l 0.01 M0066 GC/FID 38

NVOC, ikke flygt.org.carbon 1.8 mg/l 4 DS/EN 1484 12

**) Miljøministeriets bekendtgørelse nr. 1024 af 31. oktober 2011

Um(%): Den ekspanderede måleusikkerhed Um er lig 2 x RSD%, se i øvrigt www.eurofins.dk, søgeord: Måleusikkerhed.

Tegnforklaring:

RSD : Relativ Analyseusikkerhed.

< : mindre end. i.p.: ikke påvist.

> : større end. i.m.: ikke målelig.

# : ingen af parametrene er påvist.

Prøvningsresultaterne gælder udelukkende for de(n) undersøgte prøve(r).

Rapporten må ikke gengives, undtagen i sin helhed, uden prøvningslaboratoriets skriftlige godkendelse.

Eurofins Miljø A/S

Ladelundvej 85

6600 Vejen

Telefon: + 45 7022 4266

CVR/VAT: DK-2884 8196

Nielstrup Vandværk Registernr.: U08279

Kundenr.: 151491

Nielstrupvej 28, Nielstrup Ordrenr.: 686325

4690 Haslev Prøvenr.: 23309791

Att.: Fmd. Michael E. Jensen Modt. dato: 2012.08.02

ANALYSERAPPORT Sidenr.: 2 af 4

Rekvirent……..: Nielstrup Vandværk

Nielstrupvej 28, Nielstrup, 4690 Haslev

Prøvested……..: Nielstrup Vandværk Vandværket – 56194/4385000900

Prøvetype……..: Drikkevand – Udvidet + Org.mikroforurening

Prøvemærke…….: Afgang vandværk

Prøveudtagning…: 2012.08.02 kl. 10:10

Prøvetager…….: Eurofins Miljø A/S (MJ1)

Kundeoplysninger.:

Analyseperiode…: 2012.08.02 – 2012.08.14

—————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————

Prøvenr.: 23309791

Prøve ID: **Grænseværdier Um

Prøvemærke: Vejl. Max. Metoder (%)

———————————————————————————————— —————————————————————— ——————————————————— ——————————————— ————

Aromatiske kulbrinter

Benzen <0.020 μg/l 1 ISO 15680 P&T 14

Toluen <0.020 μg/l ISO 15680 P&T 18

Ethylbenzen <0.020 μg/l ISO 15680 P&T 18

o-Xylen <0.020 μg/l ISO 15680 P&T 14

m+p-Xylen <0.020 μg/l ISO 15680 P&T 14

Naphthalen <0.020 μg/l 2 ISO 15680 P&T 32

Chlorphenoler

2,4-dichlorphenol <0.010 μg/l 0.1 M0269 GC/MS 26

2,6-dichlorphenol <0.010 μg/l 0.1 M0269 GC/MS 22

Pesticider

AMPA <0.010 μg/l 0.1 M8270 LC/MS/MS 14

Glyphosat <0.010 μg/l 0.1 M8270 LC/MS/MS 14

Atrazin <0.010 μg/l M0336 LC/MS/MS 20

Bentazon <0.010 μg/l M0336 LC/MS/MS 24

4-CPP <0.010 μg/l M0336 LC/MS/MS 20

2,4-D <0.010 μg/l M0336 LC/MS/MS 20

2,6-DCPP <0.010 μg/l M0336 LC/MS/MS 24

Didealkyl-hydroxy-atrazin <0.010 μg/l M0336 LC/MS/MS 28

Deisopropyl-hydroxy-atrazin <0.010 μg/l M0336 LC/MS/MS 24

Desethyl-atrazin <0.010 μg/l M0336 LC/MS/MS 20

Desethyl-hydroxy-atrazin <0.010 μg/l M0336 LC/MS/MS 20

Desethyl-desisopropyl-atrazin <0.010 μg/l M0336 LC/MS/MS 28

Desethylterbutylazin <0.010 μg/l M0336 LC/MS/MS 20

Desisopropyl-atrazin <0.010 μg/l M0336 LC/MS/MS 20

Dichlobenil <0.010 μg/l 0.1 M0269 GC/MS 26

**) Miljøministeriets bekendtgørelse nr. 1024 af 31. oktober 2011

Um(%): Den ekspanderede måleusikkerhed Um er lig 2 x RSD%, se i øvrigt www.eurofins.dk, søgeord: Måleusikkerhed.

Tegnforklaring:

RSD : Relativ Analyseusikkerhed.

< : mindre end. i.p.: ikke påvist.

> : større end. i.m.: ikke målelig.

# : ingen af parametrene er påvist.

Prøvningsresultaterne gælder udelukkende for de(n) undersøgte prøve(r).

Rapporten må ikke gengives, undtagen i sin helhed, uden prøvningslaboratoriets skriftlige godkendelse.

Eurofins Miljø A/S

Ladelundvej 85

6600 Vejen

Telefon: + 45 7022 4266

CVR/VAT: DK-2884 8196

Nielstrup Vandværk Registernr.: U08279

Kundenr.: 151491

Nielstrupvej 28, Nielstrup Ordrenr.: 686325

4690 Haslev Prøvenr.: 23309791

Att.: Fmd. Michael E. Jensen Modt. dato: 2012.08.02

ANALYSERAPPORT Sidenr.: 3 af 4

Rekvirent……..: Nielstrup Vandværk

Nielstrupvej 28, Nielstrup, 4690 Haslev

Prøvested……..: Nielstrup Vandværk Vandværket – 56194/4385000900

Prøvetype……..: Drikkevand – Udvidet + Org.mikroforurening

Prøvemærke…….: Afgang vandværk

Prøveudtagning…: 2012.08.02 kl. 10:10

Prøvetager…….: Eurofins Miljø A/S (MJ1)

Kundeoplysninger.:

Analyseperiode…: 2012.08.02 – 2012.08.14

—————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————

Prøvenr.: 23309791

Prøve ID: **Grænseværdier Um

Prøvemærke: Vejl. Max. Metoder (%)

———————————————————————————————— —————————————————————— ——————————————————— ——————————————— ————

2,6-dichlorbenzamid (BAM) <0.010 μg/l M0336 LC/MS/MS 20

2,6-dichlorbenzoesyre <0.010 μg/l M0336 LC/MS/MS 20

Dichlorprop (2,4-DP) <0.010 μg/l M0336 LC/MS/MS 20

Diuron <0.010 μg/l M0336 LC/MS/MS 20

Ethylenthiourea (ETU) <0.010 μg/l M0336 LC/MS/MS 20

Hexazinon <0.010 μg/l M0336 LC/MS/MS 20

Hydroxy-atrazin <0.010 μg/l M0336 LC/MS/MS 22

Hydroxysimazin <0.010 μg/l M0336 LC/MS/MS 20

MCPA <0.010 μg/l M0336 LC/MS/MS 20

Mechlorprop (MCPP) <0.010 μg/l M0336 LC/MS/MS 20

Metribuzin <0.010 μg/l M0336 LC/MS/MS 20

Metribuzin-diketo <0.010 μg/l M0336 LC/MS/MS 20

Metribuzin-desamino <0.010 μg/l M0336 LC/MS/MS 20

Metribuzin-desamino-diketo <0.010 μg/l M0336 LC/MS/MS 20

4-nitrophenol <0.010 μg/l M0336 LC/MS/MS 20

Simazin <0.010 μg/l M0336 LC/MS/MS 20

Chlorerede opløsningsmidler

Trichlormethan (Chloroform) <0.020 μg/l 1 ISO 15680 P&T 12

1,1,1-trichlorethan <0.020 μg/l 1 ISO 15680 P&T 14

Tetrachlormethan <0.020 μg/l 1 ISO 15680 P&T 14

Trichlorethen <0.020 μg/l 1 ISO 15680 P&T 16

Tetrachlorethen <0.020 μg/l 1 ISO 15680 P&T 18

1,2-dichlorethan <0.020 μg/l 1 ISO 15680 P&T 10

Oplysninger fra prøvetageren:

Prøvens farve farveløs *VISUEL

*) Ikke omfattet af akkrediteringen.

**) Miljøministeriets bekendtgørelse nr. 1024 af 31. oktober 2011

Um(%): Den ekspanderede måleusikkerhed Um er lig 2 x RSD%, se i øvrigt www.eurofins.dk, søgeord: Måleusikkerhed.

Tegnforklaring:

RSD : Relativ Analyseusikkerhed.

< : mindre end. i.p.: ikke påvist.

> : større end. i.m.: ikke målelig.

# : ingen af parametrene er påvist.

Prøvningsresultaterne gælder udelukkende for de(n) undersøgte prøve(r).

Rapporten må ikke gengives, undtagen i sin helhed, uden prøvningslaboratoriets skriftlige godkendelse.

Eurofins Miljø A/S

Ladelundvej 85

6600 Vejen

Telefon: + 45 7022 4266

CVR/VAT: DK-2884 8196

Nielstrup Vandværk Registernr.: U08279

Kundenr.: 151491

Nielstrupvej 28, Nielstrup Ordrenr.: 686325

4690 Haslev Prøvenr.: 23309791

Att.: Fmd. Michael E. Jensen Modt. dato: 2012.08.02

ANALYSERAPPORT Sidenr.: 4 af 4

Rekvirent……..: Nielstrup Vandværk

Nielstrupvej 28, Nielstrup, 4690 Haslev

Prøvested……..: Nielstrup Vandværk Vandværket – 56194/4385000900

Prøvetype……..: Drikkevand – Udvidet + Org.mikroforurening

Prøvemærke…….: Afgang vandværk

Prøveudtagning…: 2012.08.02 kl. 10:10

Prøvetager…….: Eurofins Miljø A/S (MJ1)

Kundeoplysninger.:

Analyseperiode…: 2012.08.02 – 2012.08.14

—————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————

Prøvenr.: 23309791

Prøve ID: **Grænseværdier Um

Prøvemærke: Vejl. Max. Metoder (%)

———————————————————————————————— —————————————————————— ——————————————————— ——————————————— ————

Oplysninger fra prøvetageren:

Prøvens klarhed klar *VISUEL

Prøvens lugt ingen *ORGANOLEP

Prøvens smag normal *ORGANOLEP

Vandtemperatur 10.3 gr. C DS2250

pH 7.7 pH 7.0-8.5 DS 287:1978 10

Ledningsevne 58 mS/m >30 DS/EN 27888 6

Iltindhold 6.8 mg/l 5 DS/EN 25814 6

Kopi af rapporten er sendt til:

– Faxe Kommune, Teknisk Forvaltning, Industrivej 2, 4683 Rønnede

– Sundhedsstyrelsen, Embedslægeinstitutionen Sjælland, Rolighed 7, 2, 4180 Sorø

*) Ikke omfattet af akkrediteringen.

**) Miljøministeriets bekendtgørelse nr. 1024 af 31. oktober 2011

Um(%): Den ekspanderede måleusikkerhed Um er lig 2 x RSD%, se i øvrigt www.eurofins.dk, søgeord: Måleusikkerhed.

§) Resultater mærket § overholder ikke kravværdierne i Miljøministeriets bekendtgørelse nr. 1024 af 31. oktober 2011

Tegnforklaring: 14. august 2012

RSD : Relativ Analyseusikkerhed.

< : mindre end. i.p.: ikke påvist.

> : større end. i.m.: ikke målelig.

# : ingen af parametrene er påvist. Kundecenter: tlf.70224256 Annette Vendel

Kontaktperson Godkendt af

Prøvningsresultaterne gælder udelukkende for de(n) undersøgte prøve(r).

Rapporten må ikke gengives, undtagen i sin helhed, uden prøvningslaboratoriets skriftlige godkendelse.

VANDANALYSE: September 2011

ANALYSERAPPORT
Rekvirent……..: Nielstrup Vandværk

Nielstrupvej 28, Nielstrup, 4690 Haslev

Prøvested……..:Nielstrup Vandværk Vandværket – V02000900/4385000900

Prøvetype……..:Drikkevand – Normal kontrol

Prøveudtagning…:2011.09.20 kl. 09:10

Prøvetager…….:Eurofins Miljø A/S (MJ1)

Kundeoplysninger.:

Analyseperiode…:2011.09.21 kl. 01:25 – 2011.09.24

—————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————

Prøvenr.:23279371

Prøve ID:**Grænseværdier Um

Prøvemærke:afg vv Vejl. Max. Metoder (%)

———————————————————————————————— ————————————————————————————————————————— ——————————————— ————

Coliforme bakterier 37 °C<1 MPN/100 ml i.m. Colilert®

E. coli<1 MPN/100 ml i.m. Colilert®

Kimtal ved 22 °C, GEA1 CFU/ml 50 DS/I 6222:2000

Kimtal ved 37 °C, GEA<1 CFU/ml 5 DS/I 6222:2000

Jern (Fe)0.056 mg/l 0.1 SM3120-ICP 30

Mangan (Mn)<0.005 mg/l 0.02 SM3120-ICP 30

Ammonium0.041 mg/l 0.05 SM 17.udg. 4500 10

Nitrit0.013 § mg/l 0.01 SM 17.udg. 4500 10

Nitrat2.5 mg/l 50 SM 17.udg. 4500 10

Total-P0.014 mg/l 0.15 DS/EN I 6878aut 10

Chlorid28 mg/l 250 SM 17.udg. 4500 10

Fluorid0.65 mg/l 1.5 SM 17.udg. 4500 10

Sulfat1.5 mg/l 250 SM 17.udg. 4500 10

NVOC, ikke flygt.org.carbon1.9 mg/l 4 DS/EN 1484 10

Oplysninger fra prøvetageren:

Prøvens farvefarveløs *VISUEL

Prøvens klarhedklar *VISUEL

Prøvens lugtingen *ORGANOLEP

Prøvens smagnormal *ORGANOLEP

Vandtemperatur10.1 gr. C DS2250

pH8.4 pH 7.0-8.5 DS 287:1978 10

Ledningsevne58 mS/m >30 DS/EN 27888 10

Kopi af rapporten er sendt til:

– Faxe Kommune, Teknisk Forvaltning, Industrivej 2, 4683 Rønnede

– Sundhedsstyrelsen, Embedslægeinstitutionen Sjælland, Rolighed 7, 2, 4180 Sorø

*) Ikke omfattet af akkrediteringen.

**) Miljøministeriets bekendtgørelse nr. 1449 af 11. december 2007

Um(%): Den ekspanderede måleusikkerhed Um er lig 2 x RSD%, se i øvrigt www.eurofins.dk, søgeord: Måleusikkerhed.§) Resultater mærket§ overholder ikke kravværdierne i Miljøministeriets bekendtgørelse nr. 1449 af 11. december 2007Tegnforklaring:26. september 2011RSD : Relativ Analyseusikkerhed.< : mindre end. i.p.: ikke påvist.> : større end. i.m.: ikke målelig.# : ingen af parametrene er påvist.Kundecenter: tlf.70224256 Annette VendelKontaktperson Godkendt afPrøvningsresultaterne gælder udelukkende for de(n) undersøgte prøve(r).

VANDANALYSE: Maj 2011

ANALYSERAPPORT

Rekvirent……..:Nielstrup Vandværk

Nielstrupvej 28, Nielstrup, 4690 Haslev

Prøvested……..:Nielstrup Vandværk Ledningsnet – V02000900/4385000999

Prøvetype……..:Drikkevand – Begrænset kontrol + Uorg.sporstoffer

Prøvemærke…….:Slettehavevej 81, køkkenhane

Prøveudtagning…:2011.05.17 kl. 10:15

Prøvetager…….:Eurofins Miljø A/S (MJ1)

Kundeoplysninger.:

Analyseperiode…:2011.05.18 kl. 02:12 – 2011.05.23

—————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————

Prøvenr.:23267140

Prøve ID:**Grænseværdier Um

Prøvemærke:Vejl. Max. Metoder (%)

———————————————————————————————— ————————————————————————————————————————— ——————————————— ————

Coliforme bakterier 37 °C<1 MPN/100 ml i.m. Colilert®

E. coli<1 MPN/100 ml i.m. Colilert®

Kimtal ved 22 °C, GEA23 CFU/ml 200 DS/I 6222:2000

Jern (Fe)0.013 mg/l 0.2 ISO17294m-ICPMS 30

Nikkel (Ni)<0.030 µg/l 20 ISO17294m-ICPMS 30

Arsen (As)0.24 µg/l 5 ISO17294m-ICPMS 30

Bor (B)88 µg/l <300 1000 ISO17294m-ICPMS 30

Oplysninger fra prøvetageren:

Prøvens farvefarveløs *VISUEL

Prøvens klarhedklar *VISUEL

Prøvens lugtingen *ORGANOLEP

Prøvens smagnormal *ORGANOLEP

Vandtemperatur9.6 gr. C DS2250

pH8.0 pH 7.0-8.5 DS 287:1978 10

Ledningsevne57 mS/m >30 DS/EN 27888 10

Iltindhold8.6 mg/l > 5 DS/EN 25814 10

Kopi af rapporten er sendt til:

– Faxe Kommune, Teknisk Forvaltning, Industrivej 2, 4683 Rønnede

– Sundhedsstyrelsen, Embedslægeinstitutionen Sjælland, Rolighed 7, 2, 4180 Sorø

*) Ikke omfattet af akkrediteringen.

**) Miljøministeriets bekendtgørelse nr. 1449 af 11. december 2007

Um(%): Den ekspanderede måleusikkerhed Um er lig 2 x RSD%, se i øvrigt www.eurofins.dk, søgeord: Måleusikkerhed.Resultaterne overholder kravværdierne i Miljøministeriets bekendtgørelse nr. 1449 af 11. december 2007Tegnforklaring:23. maj 2011RSD : Relativ Analyseusikkerhed.< : mindre end. i.p.: ikke påvist.> : større end. i.m.: ikke målelig.# : ingen af parametrene er påvist.Kundecenter: tlf.70224256 Ulla Askov BøgedalKontaktperson Godkendt afPrøvningsresultaterne gælder udelukkende for de(n) undersøgte prøve(r).

VANDANALYSE: Januar 2011:

Eurofins Miljø A/S

Ladelundvej 85

6600 Vejen

Telefon: 7022 4266

CVR/VAT: DK-2884 8196

Nielstrup Vandværk Registernr.: T38895

Kundenr.: 151491

Nielstrupvej 28, Nielstrup Ordrenr.: 686325

4690 Haslev Prøvenr.: 23239618

Att.: Fmd. Michael E. Jensen Modt. dato: 2011.01.19

ANALYSERAPPORT Sidenr.: 1 af 3

Rekvirent……..: Nielstrup Vandværk

Nielstrupvej 28, Nielstrup, 4690 Haslev

Prøvested……..: Nielstrup Vandværk Vandværket – V02000900/4385000900

Prøvetype……..: Drikkevand – Udvidet + Org.mikroforurening

Prøveudtagning…: 2011.01.19 kl. 11:30

Prøvetager…….: Eurofins Miljø A/S (PC1)

Kundeoplysninger.: 2010 prøve

Analyseperiode…: 2011.01.20 kl. 02:00 – 2011.02.01

—————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————

Prøvenr.: 23239618

Prøve ID: **Grænseværdier Um

Prøvemærke: Afgang vandværk Vejl. Max. Metoder (%)

———————————————————————————————— —————————————————————— ——————————————————— ——————————————— ————

Coliforme bakterier 37 °C <1 MPN/100 ml i.m. Colilert®

E. coli <1 MPN/100 ml i.m. Colilert®

Kimtal ved 22 °C, GEA 3 CFU/ml 50 DS/I 6222:2000

Kimtal ved 37 °C, GEA <1 CFU/ml 5 DS/I 6222:2000

Hårdhed, total 14.5 H grader 5-30 SM3120-ICP 30

Calcium (Ca) 70 mg/l SM3120-ICP 30

Magnesium (Mg) 21 mg/l 50 SM3120-ICP 30

Kalium (K) 2.7 mg/l 10 SM3120-ICP 30

Natrium (Na) 25 mg/l 175 SM3120-ICP 30

Jern (Fe) 0.059 mg/l 0.1 SM3120-ICP 30

Mangan (Mn) <0.005 mg/l 0.02 SM3120-ICP 30

Ammonium 0.025 mg/l 0.05 SM 17.udg. 4500 10

Nitrit 0.012 § mg/l 0.01 SM 17.udg. 4500 10

Nitrat 2.3 mg/l 50 SM 17.udg. 4500 10

Total-P 0.009 mg/l 0.15 DS/EN I 6878aut 20

Chlorid 28 mg/l 250 SM 17.udg. 4500 10

Fluorid 0.69 mg/l 1.5 SM 17.udg. 4500 10

Sulfat 1.7 mg/l 250 SM 17.udg. 4500 10

Aggressiv kuldioxid <2 mg/l 2 DS 236:1977 20

Hydrogencarbonat 343 mg/l >100 DS/EN I 9963 10

Turbiditet 0.45 § FTU 0.3 DS/EN I 7027 20

Farvetal, Pt 4.7 mgPt/l 5 DS/EN I 6271-2 10

Inddampningsrest 340 mg/l 1500 DS 204:1980 12

NVOC, ikke flygt.org.carbon 2.0 mg/l 4 DS/EN 1484 10

Methan <0.005 mg/l 0.01 M0066 GC/FID 38

Aromatiske kulbrinter

Benzen <0.020 µg/l 1 ISO 15680 P&T 14

**) Miljøministeriets bekendtgørelse nr. 1449 af 11. december 2007

Um(%): Den ekspanderede måleusikkerhed Um er lig 2 x RSD%, se i øvrigt www.eurofins.dk, søgeord: Måleusikkerhed.

Tegnforklaring:

RSD : Relativ Analyseusikkerhed.

< : mindre end. i.p.: ikke påvist.

> : større end. i.m.: ikke målelig.

# : ingen af parametrene er påvist.

ANALYSERAPPORT Sidenr.: 2 af 3

Rekvirent……..: Nielstrup Vandværk

Nielstrupvej 28, Nielstrup, 4690 Haslev

Prøvested……..: Nielstrup Vandværk Vandværket – V02000900/4385000900

Prøvetype……..: Drikkevand – Udvidet + Org.mikroforurening

Prøveudtagning…: 2011.01.19 kl. 11:30

Prøvetager…….: Eurofins Miljø A/S (PC1)

Kundeoplysninger.: 2010 prøve

Analyseperiode…: 2011.01.20 kl. 02:00 – 2011.02.01

—————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————

Prøvenr.: 23239618

Prøve ID: **Grænseværdier Um

Prøvemærke: Afgang vandværk Vejl. Max. Metoder (%)

———————————————————————————————— —————————————————————— ——————————————————— ——————————————— ————

Toluen <0.020 µg/l ISO 15680 P&T 18

Ethylbenzen <0.020 µ g/l ISO 15680 P&T 18

o-Xylen <0.020 µ g/l ISO 15680 P&T 14

m+p-Xylen <0.020 µ g/l ISO 15680 P&T 14

Naphthalen <0.020 µ g/l 2 ISO 15680 P&T 32

Chlorphenoler

2,4-dichlorphenol <0.010 µ g/l 0.1 M0269 GC/MS 26

2,6-dichlorphenol <0.010 µ g/l 0.1 M0269 GC/MS 22

4-chlor-2-methylphenol <0.010 µ g/l 0.1 M0269 GC/MS 22

Pesticider

Atrazin <0.010 µ g/l 0.1 M8212D LC/MSMS 14

Bentazon <0.010 µ g/l 0.1 M8212D LC/MSMS 20

Cyanazin <0.010 µ g/l 0.1 M8212D LC/MSMS 12

2,4-D <0.010 µ g/l 0.1 M8212D LC/MSMS 30

Desethylatrazin <0.010 µ g/l 0.1 M8212D LC/MSMS 20

Desisopropylatrazin <0.010 µ g/l 0.1 M8212D LC/MSMS 26

Dichlobenil <0.010 µ g/l 0.1 M0269 GC/MS 26

2,6-dichlorbenzamid (BAM) <0.010 µ g/l 0.1 M8212D LC/MSMS 32

Dichlorprop (2,4-DP) <0.010 µ g/l 0.1 M8212D LC/MSMS 32

Dimethoat <0.010 µ g/l 0.1 M8212D LC/MSMS 46

Dinoseb <0.010 µ g/l 0.1 M8212D LC/MSMS 12

DNOC <0.010 µ g/l 0.1 M8212D LC/MSMS 14

Hexazinon <0.010 µ g/l 0.1 M8212D LC/MSMS 16

Hydroxyatrazin <0.010 µ g/l 0.1 M8212D LC/MSMS 16

Isoproturon <0.010 µ g/l 0.1 M8212D LC/MSMS 14

MCPA <0.010 µ g/l 0.1 M8212D LC/MSMS 14

Mechlorprop (MCPP) <0.010 µ g/l 0.1 M8212D LC/MSMS 40

**) Miljøministeriets bekendtgørelse nr. 1449 af 11. december 2007

Um(%): Den ekspanderede måleusikkerhed Um er lig 2 x RSD%, se i øvrigt www.eurofins.dk, søgeord: Måleusikkerhed.

Tegnforklaring:

RSD : Relativ Analyseusikkerhed.

< : mindre end. i.p.: ikke påvist.

> : større end. i.m.: ikke målelig.

# : ingen af parametrene er påvist.

ANALYSERAPPORT Sidenr.: 3 af 3

Rekvirent……..: Nielstrup Vandværk

Nielstrupvej 28, Nielstrup, 4690 Haslev

Prøvested……..: Nielstrup Vandværk Vandværket – V02000900/4385000900

Prøvetype……..: Drikkevand – Udvidet + Org.mikroforurening

Prøveudtagning…: 2011.01.19 kl. 11:30

Prøvetager…….: Eurofins Miljø A/S (PC1)

Kundeoplysninger.: 2010 prøve

Analyseperiode…: 2011.01.20 kl. 02:00 – 2011.02.01

—————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————

Prøvenr.: 23239618

Prøve ID: **Grænseværdier Um

Prøvemærke: Afgang vandværk Vejl. Max. Metoder (%)

———————————————————————————————— —————————————————————— ——————————————————— ——————————————— ————

Metamitron <0.010 µ g/l 0.1 M8212D LC/MSMS 18

Pendimethalin <0.010 µ g/l 0.1 M8212D LC/MSMS 44

Simazin <0.010 µ g/l 0.1 M8212D LC/MSMS 16

Terbutylazin <0.010 µ g/l 0.1 M8212D LC/MSMS 18

Chlorerede opløsningsmidler

Trichlormethan (Chloroform) <0.020 µg/l 1 ISO 15680 P&T 12

1,1,1-trichlorethan <0.020 µ g/l 1 ISO 15680 P&T 14

Tetrachlormethan <0.020 µ g/l 1 ISO 15680 P&T 14

Trichlorethen <0.020 µ g/l 1 ISO 15680 P&T 16

Tetrachlorethen <0.020 µ g/l 1 ISO 15680 P&T 18

1,2-dichlorethan <0.020 µ g/l 1 ISO 15680 P&T 10

Oplysninger fra prøvetageren:

Prøvens farve farveløs *VISUEL

Prøvens klarhed klar *VISUEL

Prøvens lugt ingen *ORGANOLEP

Prøvens smag normal *ORGANOLEP

Vandtemperatur 8.3 gr. C DS2250

pH 7.9 pH 7.0-8.5 DS 287:1978 10

Ledningsevne 57 mS/m >30 DS/EN 27888 10

Iltindhold 10.9 mg/l > 5 DS/EN 25814 10

Kopi af rapporten er sendt til:

– Faxe Kommune, Teknisk Forvaltning, Industrivej 2, 4683 Rønnede

– Sundhedsstyrelsen, Embedslægeinstitutionen Sjælland, Rolighed 7, 2, 4180 Sorø

*) Ikke omfattet af akkrediteringen.

**) Miljøministeriets bekendtgørelse nr. 1449 af 11. december 2007

Um(%): Den ekspanderede måleusikkerhed Um er lig 2 x RSD%, se i øvrigt www.eurofins.dk, søgeord: Måleusikkerhed.

§) Resultater mærket § overholder ikke kravværdierne i Miljøministeriets bekendtgørelse nr. 1449 af 11. december 2007

Tegnforklaring: 01. februar 2011

RSD : Relativ Analyseusikkerhed.

< : mindre end. i.p.: ikke påvist.

> : større end. i.m.: ikke målelig.

# : ingen af parametrene er påvist. Kundecenter: tlf.70224256 Kirsten From Andersen

Kontaktperson Kvalitetssikring

Prøvningsresultaterne gælder udelukkende for de(n) undersøgte prøve(r).

GRUNDVAND:

Miljølaboratoriet I/STelefon 70 10 72 72millab@millab.dkwww.millab.dkAnalyserapport nr. 18865/09Grundvand

Nielstrup Vandværk UDTAGN.TIDSPUNKT: 15/09/2009 kl.11.55

Att.: Fmd. Michael E. Jensen MODTAGET PÅ LAB.: 15/09/2009 kl.14.07

Nielstrupvej 28, Nielstrup

4690 Haslev UDTAGET AF : Kaj Kragh

REKVIRENT NR. : 407028

ANALYSER BEGYNDT: 15/09/2009

UDSKRIVNINGSDATO: 25/09/2009

REKVIRENT: Nielstrup Vandværk

PRØVESTED: DGU 217.358 Nielstrup Vandværk

(770281) Nielstrupvej 28, Nielstrup, 4690 Haslev

Prøvehane på boring 217.358.

—————————————————————————————————————-

PRØVE NR.: 18865/09 ENHED ANALYSEMETODE

Boringskont

udvidet

(gl.ST.Amt)

———————————————————————————————————————

Prøvetagning, grundvand + ISO 5667-11,1993

Temperatur, prøvetagning 8.9 °C Feltmåling

pH 7.6 Feltmåling, DS 287

Ledningsevne 60.0 mS/m Feltmåling, DS 288

Ilt, opløst 1.1 mg O2/l Feltmåling, DS 2206

Inddampningsrest 343 mg/l DS 204

Ammonium 0.685 mg NH4/l DS 224

Nitrit <0.005 mg NO2/l DS 222

Nitrat <0.01 mg NO3/l DS 223

Phosphor, total 0.054 mg P/l DS/EN ISO 6878(7)

Chlorid 27.0 mg Cl/l DS/EN ISO 10304

Sulfat 2.1 mg SO4/l DS/EN ISO 10304

Fluorid 0.66 mg F/l DS/EN ISO 10304

Hydrogencarbonat 337 mg HCO3/l DS/EN ISO 9963-1

Aggressiv kuldioxid <2 mg CO2/l DS 236

NVOC 1.94 mg/l DS/EN 1484

Calcium 65 mg/l DS/EN ISO 11885 mod.

Jern 1.6 mg/l DS/EN ISO 11885 mod.

Kalium 2.2 mg/l DS/EN ISO 11885 mod.

Magnesium 20 mg/l DS/EN ISO 11885 mod.

Mangan 0.019 mg/l DS/EN ISO 11885 mod.

Natrium 23 mg/l DS/EN ISO 11885 mod.

Arsen 0.58 µg/l DS 17294 (ICP-MS)

Barium 53 µg/l DS 17294 (ICP-MS)

Bor 83 µg/l DS 17294 (ICP-MS)

Nikkel 0.20 µg/l DS 17294 (ICP-MS)

Sum anioner 6.364 meq/l Beregning

Sum kationer 6.042 meq/l Beregning

Methan i vand 1.3 mg/l ML-G1343, GC-FID

Alkylbenzener P&T GC-MS ML-G1590

Benzen <0.02 µg/l P&T GC-MS

———————————————————————————–

DRIKKEVAND:

Miljølaboratoriet I/STelefon 70 10 72 72millab@millab.dkwww.millab.dkAnalyserapport nr. 573/09Drikkevand

Nielstrup Vandværk UDTAGN.TIDSPUNKT: 12/01/2009 kl. 9.20

Att.: Fmd. Michael E. Jensen MODTAGET PÅ LAB.: 12/01/2009 kl.14.00

Nielstrupvej 28, Nielstrup

4690 Haslev UDTAGET AF : Kaj Kragh

REKVIRENT NR. : 407028

ANALYSER BEGYNDT: 12/01/2009

UDSKRIVNINGSDATO: 21/01/2009

REKVIRENT: Nielstrup Vandværk

PRØVESTED: Nielstrup Vandværk, 2.09

(810624) Ledningsnet,

Nielstrupvej 34,hane ved vask i baglokale.

———————————————————————————————————————

PRØVE NR.: 573/09 KVALITETSKRAV ENHED ANALYSEMETODE

Begrænset

kontrol

+sporstoffer Note 1. Note 2.

———————————————————————————————————————

Prøvetagning, vandprøve + DS 2250, 1/1983

Temperatur, prøvetagning 6.2 °C Feltmåling

pH 7.8 7-8.5 Feltmåling, DS 287

Ledningsevne 59.7 >30 mS/m Feltmåling, DS 288

Ilt, opløst 8.3 >5 mg O2/l Feltmåling, DS 2206

» Lugt Ingen lugt Feltmåling

» Farve Ingen Feltmåling

» Udseende Klar Feltmåling

» Smag Normal Feltmåling

Jern 0.065 0.1 0.2 mg/l DS/EN ISO 11885 mod.

Arsen 0.37 5 µg/l DS 17294 (ICP-MS)

Bor 100 1000 µg/l DS 17294 (ICP-MS)

Nikkel 0.11 20 µg/l DS 17294 (ICP-MS)

Coliforme bakterier (168) <1 <1 <1 Antal/100 ml Colilert Quanty-Tray

E. coli (168) <1 <1 <1 Antal/100 ml Colilert Quanty-Tray

Kimtal i GEA, 22°C (168) 3 50 200 Antal/ml DS/EN ISO 6222

———————————————————————————————————————

TEGNFORKLARING: < Mindre end; > Større end; i.p. Ikke påvist; – Ikke udført; » Analysen er ikke

omfattet af en akkreditering. Kvalitetskrav refererer til drikkevandsbekendtgørelse nr. 1449 af 11. december 2007.

Note 1: Værdi ved afgang fra vandværk. Note 2: Værdi ved indgang til ejendom.

Et tal i parentes efter analysens navn angiver underleverandørens akkrediteringsnummer. Resultater gælder kun for den

analyserede prøve. Oplysning om analysekvalitet, herunder detektionsgrænser og usikkerhed, kan rekvireres ved henvendelse

til laboratoriet. Analyserapporten må kun gengives i sin helhed. Anden gengivelse kræver skriftlig tilladelse.

———————————————————————————————————————

BEMÆRKNINGER:

Annie Rasmussen

Side 1 af 2

———————————————————————————————————————

PRØVE NR.: 573/09 KVALITETSKRAV ENHED ANALYSEMETODE

Begrænset

kontrol

+sporstoffer Note 1. Note 2.

———————————————————————————————————————

SENDT TIL: Nielstrup Vandværk Faxe Kommune

GEUS – Jupiter