Vandkvalitet

VANDANALYSE: December 2023

Analyserapport

DIREKTE UNDERSØGELSEPrøvested: Afgang,
værk Nielstrupvej 28
Prøvedato: 2023-12-11 Kl. 12:19 Prøvetager: Laboratoriet DS/ISO5667-5:2006
Temperatur 9,7 °C
Lugt* Ingen lugt
Smag* Normal
Farve* Ingen
Udseende* Klar
MIKROBIOLOGISK UNDERSØGELSERESULTATVand-kvalitetskrav 1)METODE Sr
Kimtal v. 22°C CFU/mL6200DS/EN6222:2000, MM0005 0,15
Kimtal v. 37°C CFU/mL< 1DS/EN6222:2000, MM0005 0,15
Coliforme bakterier pr.100ml< 1i.m.Colilert18, MM0001 0,06
E. coli pr.100ml< 1i.m.Colilert18, MM0001 0,06
FYSISK- KEMISK UNDERSØGELSERESULTATVand- kvalitetskrav 1)METODE Urel
pH pH7,37 – 8,5DS/EN ISO 10523:2012, M051
Ledningsevne (ref v. 20 °C) mS/m53,6250DS/EN27888:2003 15%
Jern, total Fe mg/l0,0350.2ICP-OES, M069 10%
Mangan Mn mg/l< 0,0020.05ICP-OES, M069 5%
Ammonium* NH4+ mg/l< 0,020.05ISO 7150/1:1984, M004 15%
Nitrit NO2- mg/l0,0030.01DS/EN 26777:2003, M006 6%
Ilt O2 mg/l8,9DS/EN ISO 17289:2014, M022 5%
1) Anførte vandkvalitetskrav er fraBEK. 1023 af 29/06/2023. Oplysninger omanalysedato kan rekvireres. Tegn forklaring: ! Vandkvalitetskrav ikke overholdt. * uden forakkreditering. i.m.: Ikke målelig. Urel ogSr: Måleusikkerhed (seBEKnr 529 af 14/05/2023) Karin Spanggaard, EH, laborant