VELKOMMEN TIL NIELSTRUP VANDVÆRK

OPDATERET:

      

Juli 2017

  Nielstrup Vandværk er i øjeblikket under ombygning, og vandforsyningen varetages i denne periode af Rønnede Vandværk.

Ombygningen forventes først færdig i starten af 2018.

           31/5 2017: Driftsregnskab for 2016 - se ÅRSREGNSKAB


10/2 2017: Der afholdes generalforsamling torsdag 30/3 2017 kl. 19.00 i Ulse Forsamlingshus - Dagsorden ifølge vedtægterne!

TAKSTBLAD 2017        


5/10 2016: Vandanalyse (31/8) - se VANDKVALITET   

  

          27/6 2016: BESTYRELSEN                                     
   

14/3 2016: TAKSTBLAD 2016


22/2 2016: Der afholdes generalforsamling torsdag  31/3 2016   kl. 19.00 i Ulse Forsamligshus -   

Dagsorden ifølge vedtægterne !


4/11 2015: Vandanalyse (15/9 + 21/10) - se VANDKVALITET


1/6 2015: Vandanalyse (30/4) - se VANDKVALITET


13/4 2015: Driftsregnskab for 2014 - se ÅRSREGNSKAB + ændringer på TAKSTBLAD


16/2 2015: Der afholdes generalforsamling fredag den 27/3 2015 kl. 19.00
 i Ulse Forsamlingshus -

Dagsorden ifølge vedtægterne !


10/9 2014: Vandanalyse (21/8) - se VANDKVALITET


23/4 2014: Driftsregnskab for 2013 - se ÅRSREGNSKAB


Husk at aflæse vandmåleren pr. 31/12-2013 !
Tallet skal indberettes til
 Faxe Forsyning senest 6/1-2014

18/9 2013: Vandanalyse (6/9 2013) - se VANDKVALITET


15/4 2013: Driftsregnskab 2012 - se ÅRSREGNSKAB

Der afholdes generalforsamling fredag den 22. marts 2013 kl. 19.00
 i Ulse Forsamlingshus!

Dagsorden ifølge vedtægterne


OBS

HUSK at aflæse den nye vandmåler pr. 31/12 2012 og at indberette tallet til Faxe Forsyning.
Det tilsendte aflæsningskort kan benyttes (med det gamle nr. på) !
Forbruget på den gamle måler er tilsendt Faxe Forsyning !


21/8 2012: Vandanalyse (af 2/8 2012) se VANDKVALITET


18/5 2012: Driftsregnskab 2011 - se ÅRSREGNSKAB  


29/3 2012: Fotos fra jubilæet - se 100 ÅRS JUBILÆUM og derefter GALLERI JUBILÆUM


1/3 2012: TAKSTBLAD 2012


19/2 2012: Generalforsamling 2012 - se NYHEDER


11/10 2011: BESTYRELSEN

3/10 2011: Vandanalyse
(af 21/9 2011) se VANDKVALITET

26/9 2011: Invitation til reception - se 100 ÅRS JUBILÆUM

28/5 2011:
Driftsregnskab 2010 -
se
ÅRSREGNSKAB

26/5 2011:
Vandanalyse
(af 17/5 2011) se VANDKVALITET

8/4 2011:
BESTYRELSEN

1/3 2011:
Generalforsamling 2011 -
se
NYHEDER

19/2 2011:
Vandanalyse
(af 19/1 2011) se VANDKVALITET

6/10 2010:
Siden navn bliver fra d.d.
www.nielstrup-vandvaerk.dk

21/4 2010:
 Driftsregnskab 2009
- se ÅRSREGNSKAB

25/2 2010:
 Generalforsamling 2010 -
se NYHEDER

8/10 2009:
Vandanalyse
 (af 15/9 2009) se VANDKVALITET

22/9 2009:
Vandværkets oprindelse
- se OM VANDVÆRKET samt BILLEDARKIV.

4/9 2009:
Vandanalyse (af 12/1 2009
) se VANDKVALITET