Takstblad

Nielstrup Vandværk takstblad for 2024

TILSLUTNINGSAFGIFTER:

Hovedanlægsbidrag (pr. bolig)kr. 14.000,00
Forsyningsledningsbidrag kr. 10.000,00
Stikledningsbidrag(max. 5 m.)kr.  6.000,00

ÅRLIG VANDAFGIFT:           

Fast afgift kr. 1.050,00
Afgift pr. m3kr. 6,50
Statsafgift pr. m3kr. 6,37

SÆRGEBYRER:

*Restancegebyrer: 1. rykker kr. 200,00
*Restancegebyrer: 2. rykker kr. 200,00
*Lukkegebyrkr. 1.250,00
Genåbningsgebyrkr. 1.250,00
*Aflæsningsgebyrkr. 500,00

* Ikke momsbelagt
NB! Aflæsningsgebyr opkræves, hvis der ikke er aflæst og indberettet senest 6. januar. (Dette vil så blive gjort af vandværket)

Alle priser er ekskl. 25% moms.