Takstblad

Nielstrup Vandværk takstblad for 2021

TILSLUTNINGSAFGIFTER:
Hovedanlægsbidrag (pr. bolig)                    Kr. 14.000
Forsyningsledningsbidrag                            Kr. 10.000
Stikledningsbidrag(max. 5 m.)                     Kr.  6.000
ÅRLIG VANDAFGIFT:                
Fast afgift                                                   Kr. 750,00
Afgift pr. m3                                                Kr.  6,50
Statsafgift pr. m3                                         Kr. 6,37

SÆRGEBYRER:

Restancegeb(momsfri)Kr. 100,00

Lukkegebyr (momsfri) Kr. 500,00

Genåbningsgebyr  (momspligtig)                    Kr. 500,00

Aflæsningsgebyr  (momsfri)                           Kr. 500,00

Alle priser er excl. 25% moms.