NIELSTRUP VANDVÆRK'S TAKSTBLAD FOR 2020

 

 

TILSLUTNINGSAFGIFTER:

HOVEDANLÆGSBIDRAG (pr. bolig) KR.     14.000,00


FORSYNINGSLEDNINGSBIDRAG KR.           10.000,00                  

STIKLEDNINGSBIDRAG  (MAX. 5 M) KR.      6.000,00


ÅRLIG VANDAFGIFT:

FAST AFGIFT                   KR.        750,00

AFGIFT PR M3                   -              6,50

STATSAFGIFT                   -              6,18

DRIKKEVANDSAFGIFT       -               0,19
  (2018-2020)    


SÆRGEBYRER:

RESTANCEGEBYR, 1. rykker   KR.   100,00 (momsfri)

RESTANCEGEBYR, 2. rykker     -     100,00 (momsfri)

LUKKEGEBYR                          -     500,00 (momsfri) 

GENÅBNINGSGEBYR                -      500,00 (momspligtig)

AFLÆSNINGSGEBYR                 -     500,00 (momsfri)

 

NB. (Aflæsningsgebyr opkræves hvis vandværket skal aflæse måleren til nytår)

 

 

Alle priser er excl. 25% moms.