NIELSTRUP VANDVÆRK'S TAKSTBLAD FOR 2021

TAKSTBLAD 2021

TILSLUTNINGSAFGIFTER:

Hovedanlægsbidrag (pr. bolig)                    Kr. 14.000

Forsyningsledningsbidrag                            Kr. 10.000

Stikledningsbidrag(max. 5 m.)                     Kr.  6.000

ÅRLIG VANDAFGIFT:                

Fast afgift                                                   Kr. 750,00

Afgift pr. m3                                                Kr.  6,50

Statsafgift pr. m3                                          Kr.   6,37


SÆRGEBYRER:

Restancegeb (momsfri)                                            Kr. 100,00

Lukkegebyr  (momsfri)    Kr. 500,00

Genåbningsgebyr  (momspligtig)                    Kr. 500,00

Aflæsningsgebyr  (momsfri)                           Kr. 500,00


Alle priser er excl. 25% moms.